Professor: Landbrugsaftale øger udledning af kvælstof

Udledningen af kvælstof i de danske vandløb, søer og fjorde stiger med den nye landbrugsplan, siger professor

Stiig Markager pointerer, at mindre gødning fra landbruget vil være en effektiv vej til at sænke niveauet af kvælstof. (Foto: Morten Stricker © Scanpix)

Den nye landbrugsplan, som det blå flertal i Folketinget enedes om mandag aften, modarbejder direkte målet om at mindske udledningen af kvælstof i de danske vandløb, søer og fjorde.

Det siger professor ved Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet Stiig Markager. Han er en af forskerne bag tre rapporter om kvælstofudledning i de danske vandområder. Rapporterne er bestilt af Naturstyrelsen.

- I øjeblikket bliver der udledt for meget kvælstof i forhold til at opnå "god økologisk tilstand i vandområderne", og med den nye landbrugsplan sætter man blot farten op, siger Stiig Markager.

Han henviser til, at Danmark i 2000 forpligtede sig til et EU-direktiv, det såkaldte vandrammedirektiv. Det blev til for at forbedre vandmiljøet, og et af målene var, at alle vandområder skulle være i "god økologisk tilstand" inden 2015.

- Men det mål har vi ikke nået. Kun fem til ti procent af vandområderne har opnået "god økologisk tilstand", siger Stiig Markager.

Dermed er cirka 90-95 procent af alle danske vandløb, søer og fjorde stadig for forurenede.

/ritzau/

  • Fra 2018 indfases en ny, målrettet regulering, der differentierer, hvor meget kvælstof et landbrug må udlede afhængig af geografisk placering.

  • Der vil dog gå lang tid, før den nye regulering vil påvirke miljøet positivt, lyder det fra Stiig Markager.

  • - Der er en ny regulering på vej, men den træder først i kraft i 2018, og derfra går der fem til ti år før den virker, pointerer Stiig Markager.

FacebookTwitter