Professor: Mulighed for mobile brevstemmer kan få stor effekt

Hvis elever får mulighed for at brevstemme på gymnasier og tekniske skoler, kan det få en stor effekt på valgdeltagelsen ved kommunalvalget i november, siger professor.

Ny lovgivning har gjort det nemmere for kommuner at tilbyde borgerne at brevstemme på eksempelvis uddannelsesinstitutioner. (Foto: DR Bornholm © DR)

Den ringe valgdeltagelse blandt danske unge kan få et nøk op ad, hvis kommunerne gør alvor af deres overvejelser om at flytte muligheden for at brevstemme ud til borgerne.

Det vurderer professor i statskundskab Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet.

- Hvis der opsættes steder at brevstemme på ungdomsuddannelser for eksempel, tror jeg, det kan have en stor effekt, fordi der er mulighed for at skabe en social forståelse i klassen om, at man går ned og stemmer, siger han.

Aktivt fravalg

Hvis alle i klassen bevæger sig i samlet flok mod brevstemmestedet, skal de unge i højere grad gøre et aktivt fravalg.

- Flere mobile brevstemmesteder kan flytte fokus fra, at det at stemme er en individuel handling til, at det er noget, man gør sammen. Og forhåbentlig medfører det også, at man begynder at diskutere politik og sætter sig ind i lokalpolitik. Det vil kun gavne samfundet på lang sigt, siger Kasper Møller Hansen.

Ifølge en ny undersøgelse fra Kommunernes Landsforening overvejer 50 af landets 98 kommuner at lade danskerne stemme på ungdomsuddannelser, biblioteker og plejehjem.

Det tal kan dog blive langt højere, vurderer Kasper Møller Hansen.

- Jeg er i dialog med mange kommuner om at få kortlagt deres valgdeltagelse, og jeg hører at mobile brevstemmer er noget, de interesserer sig meget for. Der er ingen tvivl om, at det er det helt store tiltag ved det kommende kommunalvalg, siger han og spår sågar arbejdspladser som et sted, hvor vælgerne kan afgive deres brevstemme til november.

Vigtigt med evaluering

Det er særligt kommunalpolitik, der ikke fanger de unges interesse. Kun 46 procent af de unge mellem 19 og 21 år valgte at stemme i København og Aarhus ved det seneste kommunalvalg i 2009. Det var otte procentpoint færre end valget i 2007.

Derfor er det vigtigt, at kommunerne får evalueret resultaterne af de mobile brevstemmesteder, understreger Kasper Møller Hansen.

- Vi skal jo finde ud af, om det reelt betyder, at flere stemmer, og at det ikke bare er dem, der normalt stemmer om tirsdagen på selve valgdagen, der så brevstemmer, siger han.

Brevstemmer er nemlig heller ikke lige frem billige. Det koster cirka 100 kroner at behandle en brevstemme, mens en almindelig stemme kun koster mellem 30 og 35 kroner.

- Hvis vi ikke finder ud af, om der er en effekt ved det her, så er det potentielt penge ud af vinduet, siger Kasper Møller Hansen.

Ved kommunalvalget i 2009 var den samlede valgdeltagelse 66 procent, hvilket er det laveste i 35 år.

Facebook
Twitter