Professor om Løkkes sundhedsreform: 'Flytter på magten, men giver ikke flere læger...'

Reformen løser ikke udfordringen med mangel på praktiserende læger, siger professor.

"Der er store elementer af politisk projekt i det her. Det er der ingen tvivl om," siger professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg om statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) sundhedsreform. Grafik: Aslak Elias Kelkka (© Linda Kastrup)

De 205 valgte regionsrådsmedlemmer skal finde noget andet at bruge deres politiske ambitioner på, hvis det står til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Som en del af den længe ventede sundhedsreform vil regeringen nemlig nedlægge regionerne i den form, vi kender i dag. Ud ryger det folkevalgte element - politikerne - mens det administrative består.

Og afskeden med de folkevalgte regionsråd er da også det mest opsigtsvækkende i reformen, mener Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi og programleder ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd), der har læst udspillet.

- Man flytter noget om på magten, men strukturelt kommer sundhedsvæsenet egentlig til at ligne det, vi kender, siger han.

Både en centralisering og decentralisering

Planen med reformen er både at centralisere den overordnede styring af sundhedsvæsenet til et statsligt niveau, men samtidig give 21 sundhedsfællesskaber omkring landets akutsygehuse ansvaret for at sikre mere nærhed i sundhedsbehandlingen.

Hvorvidt det så er en bedre løsning end den nuværende med regionerne, er svært at spå om, vurderer Jakob Kjellberg.

- Man kan se nogle positive elementer i, at man kan samordne det lidt mere på tværs af regionerne, men der er også en risiko for, at den daglige styring af sundhedsvæsenet bliver optaget af nogle Christiansborg-debatter om, at en eller anden patient har forstuvet en fod under båreflytning, og hvad der skal gøres ved det. Hvor man mister det lange strategiske blik, som der har været i regionerne, siger han.

- Så der er nogle elementer i det, der peger den ene vej, og der er nogle andre elementer, som peger den anden vej.

Flere elementer kan udføres med regioner

Der er dog en stor mangel i reformen, mener Jakob Kjellberg. Nemlig at problematikken med mangel på praktiserende læger - særligt i yderområderne - ikke adresseres.

- Det er måske der, hvor man kan være mest skuffet over udspillet, siger han.

Det er især problematisk, når nu Lars Løkke Rasmussen lægger op til, at antallet af indlæggelser og sygehusbesøg skal mindskes, særligt for de kronisk syge.

- Hvis man skal have flere opgaver ud af sygehusene, så er det den almene praksis, der skal være omdrejningspunkt. Men det kommer i det store hele til at fortsætte fuldstændig, som vi kender det.

I reformen er der også en række tiltag på sundhedsområdet: Førstegangsfødende får ret til en hospitalsseng i op til 48 timer efter fødslen, og flere praktiserende læger skal uddannes på længere sigt.

Men det er initiativer, der ikke er hængt op på, at regionerne nedlægges, mener Jakob Kjellberg.

- Noget af det vil sådan set sagtens kunne overleve et folketingsvalg, hvis man beslutter sig for ikke at nedlægge regionsrådene, forklarer han.

Du kan følge regeringens fremlæggelse af sundhedsreformen på dr.dk fra klokken 10.