Professor: Selvfølgelig bliver der udvasket mere kvælstof

Landbrugspakken hænger sammen. Men de bliver svært at nå målene, fortæller professor.

De seneste år er kvælstofudledningen reduceret kraftigt i Danmark. Men med landbrugspakken tager regeringen et skridt tilbage, siger professor. (Foto: Morten Stricker © Scanpix)

Landbrugspakken betyder mere kvælstof i vandløb, fjorde og grundvand på kort sigt, slår forskningsprofessor i bioscience ved Aarhus Universitet Brian Kronvang fast.

- Der vil ske en merudvaskning af kvælstof, fordi man simpelthen ikke kan nå at iværksætte de her kollektive virkemidler, så man kan nå at modvirke det, siger han.

Spørgsmålet er, hvor lang tid der går, før de øvrige initiativer i pakken slår nok igennem til at opveje landmændenes øgede brug af gylle på markerne.

Bagvendt pakke

På lang sigt er det planen i pakken, at en række initiativer skal kompensere for den øgede kvælstofudledning. Men flere af virkemidlerne som særlige drænsystemer i markerne mangler stadig:

- Det er lidt bagvendt. Men det er fordi, der politisk har været ønske om at lade landmændene gøde mere, siger Brian Kronvang.

- Det, det hele står og falder med, er, om man får igangsat de her virkemidler, og landmændene accepterer dem og implementerer dem ude i markkanten som minivådområder og intelligente bufferzoner. Og der er et stort stykke arbejde foran for at få det rullet ud.

Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har fået massiv kritik for ikke at være åben omkring, at mere gødning i landbrugspakken giver mere kvælstof i vandet.

Risiko for efterslæb

Ifølge Brian Kronvang burde alle have vidst, hvad effekten var på kort sigt. Det spændende bliver, om målene i 2019 bliver nået. Her skal bøtten nemlig være vendt og kvælstofudledningen være mindre end i dag.

- Ting tager jo tid at få implementeret i virkelighedens verden. Derfor er det vigtigt, at man får startet nu, så man ikke får et yderligere efterslæb. Det skal ud at virke, og så skal man have godkendt nogle flere virkemidler, så der er flere ting, som landmændene kan vælge imellem og få implementeret ude på marken, siger han.

Med i rapporten er også en såkaldt baseline, som vil mindske udledningen af kvælstof. Baseline omfatter Miljøministeriets fremskrivning af flere økologiske landbrug og inddragelse af landbrugsområder til fx boligområder eller industri.

- Der kommer helt givet en baselineeffekt. Det er det, der ligger i den rapport. Hvorvidt det opfyldes, må vi følge med i løbende ved at evaluere effekten. Det er scenarier, der er lagt ind i planen, siger Brian Kronvang, som glæder sig over, at pakken også indeholder 200 nye målestationer i især vandløb. I dag er der omkring 250 stationer, som måler kvælstofudledningen i Danmark.

FacebookTwitter