Radikale: Socialdemokratiet har nu taget det sidste skridt i synkroniseringen med DF

De Radikale og SF ærgrer sig over S-støtte til DF-krav om paradigmeskift i udlændingepolitikken.

Sofie Carsten Nielsen (R) ærgrer sig over, at Socialdemokratiet støtter Dansk Folkepartis krav om et paradigmeskift i udlændingepolitikken. (Foto: © Ida Marie Odgaard, Scanpix)

Når det kommer til udlændingepolitikken, er Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ét fedt.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets mangeårige regeringspartner, De Radikale, efter at Socialdemokratiet i dagens Politiken bakker op om DF's krav om nye udlændingestramninger. Og det skal bestemt ikke forstås som en ros:

- Det er endnu et symptom på, at det er ét fedt. Jeg har i hvert fald svært ved at se forskel på Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis udlændingepolitik. Det er, som om de har synkroniseret, så de er helt ens, siger De Radikales integrationsordfører, Sofie Carsten Nielsen.

Også en anden tidligere regeringspartner, nemlig SF, erklærer sig "helt uforstående" over for Socialdemokratiets melding:

- Der er ingen grund til at gå i hælene på DF med alt, hvad de kommer med, siger integrationsordfører Holger K. Nielsen.

DF's krav til nye udlændingestramninger er som sådan ikke nye. Allerede under sidste års kaotiske forhandlinger om finanslov, skat og udlændinge forsøgte støttepartiet at få trumfet det, der blev betegnet som et paradigmeskift i udlændingepolitikken, igennem.

Regeringen lavede et udkast til et sådant paradigmeskift, men det faldt til jorden sammen med de kuldsejlede skatteforhandlinger. Nu genoptager DF så kravet til efterårets finanslovsforhandlinger, og det sker med opbakning fra S på langt de fleste punkter.

Blandt andet til at erstatte det nuværende integrationsprogram med et hjemrejseprogram for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus og umiddelbart se bort fra flygtningebørns tilknytning til Danmark inden for de første fem år af barnets ophold, når det skal vurderes, om opholdstilladelsen skal inddrages.

Sofie Carsten Nielsen forstår ikke, hvordan Socialdemokratiet kan gå med til det:

- Det paradigmeskifte, DF har lanceret, handler jo om, at en meget stor gruppe mennesker ikke skal integreres, selv om de skal være her i mange år. Det taler mod den viden, vi har.

- For vi ved, at jo hurtigere man bliver en del af samfundet, jo større er sandsynligheden for, at man faktisk bliver i stand til at vende hjem og opbygge sit hjemland, når der er fred, siger hun.

S: Bred aftale vil sikre stabilitet

Paradigmeskiftet vedrører en særlig gruppe flygtninge - nemlig dem, der er omfattet af udlændingelovens §7, stk. 3. Den paragraf var De Radikale tilbage i 2015 selv med til at indføre, da partiet dannede regering med Socialdemokratiet.

Paragraffen indførte en særlig midlertidig opholdstilladelse for flygtninge, der ikke er individuelt forfulgt.

Det drejer sig i dag om en gruppe på cirka 4.500 hovedsaligt syriske flygtninge.

Samtidig vedtog SR-regeringen, at de omfattede flygtninge først skulle kunne søge familiesammenføring efter et års ophold. Det er siden blevet forlænget til tre års ophold.

Kritikken fra de tidligere regeringspartnere preller af på Socialdemokratiets udlændingeordfører, Mattias Tesfaye. Han minder de gamle regeringspartnere om, at de i hvert fald i 2015 delte den opfattelse, at flygtninge skal tilbage til deres hjemland, når der igen kommer fred.

- Når folk har brug for beskyttelse, skal de have det. Men når der kommer fred i deres hjemland, skal de sendes hjem. Det går ikke godt nok med det nu. Når vi giver flygtninge beskyttelse, så er praktisk talt alle sammen i Danmark resten af deres liv. Det er ikke meningen med flygtningepolitikken, og det har det aldrig været, siger Mattias Tesfaye.

Han erklærer sig dermed enig i "det meste" i DF-kravene.

- Der er også noget, vi ikke er enige i, men vi er sikre på, at vi godt kan lave en bred aftale, der kan fortsætte den bredde og stabilitet, der har været om udlændingepolitikken i efterhånden nogle år, siger Mattias Tesfaye.

Socialdemokratiet skal dog ikke regne med en invitation til forhandlingsbordet.

Til Politiken udtaler udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), at der ikke er tale om nye forhandlinger, men "en fortsættelse af drøftelser mellem regeringen og Dansk Folkeparti", og at hun derfor ikke ser nogen anledning til, at Socialdemokratiet skal deltage.

SF: Vi kan godt se på nogle af forslagene

Selvom SF er "helt uforstående" over for Socialdemokratiets iver efter at få et paradigmeskift, er partiet klar til at se på nogle af forslagene i udkastet.

SF lagde for snart to år siden en ny linje på udlændingeområdet, hvor partiet placerede sig "mellem strammerpartierne og venstrefløjen" - blandt andet med ønsket om en hurtigere hjemsendelse af migranter. Og det er også et af de punkter, partiet er klar til at drøfte:

- Der kan da være nogle ting, man godt kan se på – for eksempel at man skal skrive under på, at man skal hjem igen. Men generelt bryder jeg mig ikke om DF’s forslag, og jeg synes ikke, at Socialdemokratiet burde støtte et paradigmeskift, siger Holger K. Nielsen.

Han erklærer sig også klar til at øge repatrieringsstøtten til flygtninge, der rejser hjem inden for de første tre år.

Derimod tager han på det kraftigste afstand fra forslaget om, at en flygtning med midlertidig beskyttelsesstatus skal kunne få udbetalt 1.000 kroner månedligt til op til to familiemedlemmer i hjemlandet, hvis de giver afkald på retten til familiesammenføring.

- Det kan man jo ikke. Det er et meget utiltalende forslag, siger Holger K. Nielsen.