Radikale vil have konfirmationsforberedelsen ud af skoletiden

Marianne Jelved vil dog ikke kaste sig ud i at få det til at ske med det samme.

Eftersom konfirmationsforberedelse ikke er en del af folkeskolens primære virke, bør det heller ikke finde sted i skoletiden, mener De Radikale. (Foto: Nanna Kreutzmann © Scanpix)

Står det til De Radikale må kommende konfirmander i 7. eller 8. klasse fremover bruge deres fritid på at gå til konfirmationsforberedelse.

Det har partiet besluttet på dette års landsmøde, der finder sted i denne weekend i Nyborg.

I det resolutionsforslag, som et flertal vedtog, beskrives det, at konfirmationsforberedelse ikke er en del af folkeskolens primære virke, og at det derfor bør ligge uden for skoletiden.

Men ifølge Jeppe Trolle fra Roskilde, der er medlem af den Radikale hovedbestyrelse, er der også et praktisk aspekt ved forslaget.

- Problemet er, at vi har indført en rigtig lang skoledag – også en for lang skoledag – så derfor er det ikke en hjælp for skemaplanlæggerne, at de så også skal have plads til konfirmationsforberedelse, forklarede han fra talerstolen.

- For at skaffe plads til konfirmationsforberedelse i skemaet så bliver de nødt til at lave nogle længere skoledage de andre dage.

’Hvorfor skal vi som parti blande os’

Ifølge folkeskoleloven skal tiden for konfirmationsforberedelse fastsættes ved forhandling mellem kommunalbestyrelsen og præsterne i kommunen.

Men det skal dog så vidt som muligt lægges inden for det tidsrum, som undervisningen normalt foregår i – mellem cirka klokken 8.00 og 16.00. Det vil sige, at skolerne ifølge Børne- og undervisningsministeriet skal gøre plads i skemaet for de klasser, der kan modtage konfirmationsforberedelse.

I januar i år vedtog et bredt flertal af Folketingets partier dog en aftale om justeringer af folkeskolen, der gjorde det muligt at afkorte den understøttende undervisning med halvanden time ugentligt på de klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen typisk foregår.

På trods af, at resolutionsforslaget blev vedtaget - og dermed er partiets officielle politik de kommende år - var der også radikale på landsmødet, der talte imod det.

Heriblandt Helle Sommer Kjærgaard fra Thisted.

- Radikale Venstre vægter decentralisering og at vi har kommunalt selvstyre. Hvorfor skal vi som parti blande os i et samarbejde mellem kirke og skole, som fungerer godt og har lange traditioner, spurgte hun.

- Hold fast i decentraliseringen og kommunalt selvstyre.

Ordfører efterspørger lokale løsninger

Inde på Christiansborg vil partiets skole- og kirkeordfører, Marianne Jelved, dog ikke kaste sig ud i at få tvunget konfirmationsforberedelsen ud af skoletiden lige med det første.

Hun påpeger, at kristendomskundskab allerede udgår på de klassetrin, hvor eleverne går til konfirmationsforberedelse.

Derfor vil hun foreslå for folketingsgruppen at få undersøgt, hvordan landets kommuner har indrettet sig først.

- Jeg synes, det er vigtigt først og fremmest at finde ud af, hvor stort problemet er, og hvilke løsninger man har fundet i de 98 kommuner. Det må jo være overkommeligt at få et billede af, siger hun.

- Kommunerne er selvstændige enheder, som har ansvaret for skolevæsenet og dermed også for, at konfirmationsforberedelsen kan tilrettelægges i samvirke med kirken. Det er jo fuldstændig naturligt i Danmark at samarbejde om at finde løsninger på den bedst mulige måde. Det er et meget vigtigt princip, i stedet for at vi fra centralt hold dikterer, hvordan man skal løse den type problemer lokalt.

Det oplyser Børne- og undervisningsministeriet om konfirmationsforberedelse

  • Konfirmationsforberedelse er ikke en del af undervisningen i folkeskolen.

  • Men konfirmationsforberedelsen skal så vidt muligt lægges inden for det tidsrum, som undervisningen normalt foregår i mellem cirka kl. 8.00 og 16.00.

  • Det vil sige, at skolerne skal gøre plads i skemaet for de klasser, der kan modtage konfirmationsforberedelse (7. eller 8. klassetrin).

  • Kommunalbestyrelsen kan således ikke henvise konfirmationsforberedelsen til om aftenen eller til andre ugedage end dem, hvor almindelig undervisning finder sted.

  • Præsterne kan dog selv beslutte helt eller delvist at placere konfirmationsforberedelsen uden for det tidsrum, som undervisningen normalt foregår i.

Facebook
Twitter