Radio24syv-direktør efter svar fra nævn: Jeg er ikke blevet klogere

Radio- og tv-nævnet har ikke besvaret Radio24syvs spørgsmål til det tabte udbud, mener Jørgen Ramskov.

Tidligere Radio24syv-direktør Jørgen Ramskov er utilfreds med Radio- og tv-nævnets svar. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Radio- og tv-nævnet har ikke fundet anledning til at ændre sin vurdering af afgørelsen af udbuddet om den nye dab-kanal, som Radio Loud vandt for ti dage siden.

Det oplyser nævnet fredag, efter at det har besvaret 86 spørgsmål om udbuddet fra Radio24syv, DK4 Radio og Radio Loud.

Men tidligere direktør for Radio24syv Jørgen Ramskov er langt fra tilfreds med nævnets besvarelser.

- Jeg kan ikke finde et eneste konkret svar på de spørgsmål, vi har stillet, så vores spørgsmål har været rent tidsspild.

- Jeg mener ikke, vi er blevet taget alvorligt, siger han.

Radio24syv tabte på økonomi

Udbuddet var skruet sådan sammen, at ansøgerne blev bedømt højere på at byde under den ramme på 280 millioner kroner, som der kunne søges om.

Radio Loud og DK4 Radio havde ansøgt om færre penge. Radio24syv havde søgt om alle pengene. Derfor blev Radio24syv bedømt markant ringere i den del af udbuddet.

Men spørgsmålet om, hvorvidt moms var en del af Radio Louds budget, mener Jørgen Ramskov heller ikke, at han har fået et klart svar på.

 • OVERBLIK: Sådan svarer nævn på fem kritikpunkter i dab-udbud Det blev Radio Loud, der vandt udbuddet om den nye dab-kanal. De tre ansøgere blev i udbuddet bedømt på tre kriterier - herunder realismen i planen for driften, økonomisk tilskud og programplaner. Men der har været meget kritik af den måde, udbuddet er foregået på. Fredag offentliggjorde Radio- og tv-nævnet svar på 86 spørgsmål, der var stillet af de tre ansøgere, nemlig Radio24syv, DK4 Radio og Radio Loud. Her er et overblik over, hvordan Radio- og tv-nævnet har svaret på nogle af de væsentligste kritikpunkter:

 1. 1

  Den anvendte regnemetode: Der har blandt andet været kritik af, hvordan nævnet har regnet sig frem til de point, der er givet til ansøgerne. Radio- og tv-nævnet medgiver i sine svar, at det kunne have valgt en mere "matematisk korrekt metode". Men samtidig understreger nævnet, at det ikke ville ændre på den samlede bedømmelse, hvis man havde valgt en anden metode. Nævnet understreger, at den valgte metode fremgik tydeligt af udbudsmaterialet.

 2. 2

  Økonomiens rolle i vurderingen: Radio24syv havde søgt om det fulde støttebeløb på 280 millioner kroner. Imens havde Radio Loud søgt om 260,8 millioner kroner. Det gav i afgørelsen syv point til Radio Loud og blot et enkelt point til Radio24syv. I sine svar skriver nævnet, at selv om Radio24syv havde søgt det samme beløb som Radio Loud, ville Loud stadig samlet set have vundet udbuddet. Der blev også stillet spørgsmål til Radio Louds budget - herunder om moms var en del af budgettet - som var en del af kriteriet om planen for driften af kanalen. Her medgiver Radio- og tv-nævnet, at oplysninger om manglende moms i budgettet hos Radio Loud kunne have ført til en lavere vurdering i en underkategori. Nævnet understreger, at det samlet set ikke ville have ændret resultatet.

 3. 3

  Spørgsmålet om at være landsdækkende: Det har blandt politikere og hos Radio24syv vakt undren, at Radio Loud kunne vinde udbuddet om en landsdækkende kanal med et bud, der kun garanterer dækning i 82 procent af landet. Det landsdækkende perspektiv er i udbuddet defineret ved enten at sende via dab-blok 1 eller dab-blok 2. De dækker henholdsvis 82 procent og 97 procent af landet. Derfor vurderer nævnet, at Radio Loud lever op til at være landsdækkende ifølge udbudsmaterialet.

 4. 4

  Ansøgernes programplaner: Nævnet skriver, at det fremgår klart af udbudsmaterialet, at der alene gives point for bindende tilsagn om beskrevne fremtidige programplaner. Dette betyder altså, at der ikke gives point for beskrivelser af eksisterende programmer, medmindre der er blevet givet et bindende tilsagn om, at de ville blive videreført i fremtiden.

 5. 5

  Om udbuddet skal gå om: Radio- og tv-nævnet vurderer ikke, at udbuddet skal gå om og fastholder tildelingen af programtilladelsen til Radio Loud. I den forbindelse skriver nævnet, at det vurderer, at det samlet set er realistisk, at Loud vil opfylde minimumkravene til både public service-virksomhed og -programindhold samt de øvrige kriterier for udbuddet. Kilde: Radio- og tv-nævnet

/Ritzau/