Redning for afghanske tolke på plads

Den danske regering vil give asyl, kontant kompensation eller uddannelse til tolkene.

Regeringen støttes af Venstre, de Konservative og Liberal Alliance i en bred aftale om hjælp til de afghanske tolke. (Foto: DR © DR)

- Nu er der en løsning.

Sådan indledte forsvarsminister Nick Hækkerup (S) det pressemøde, hvor han onsdag eftermiddag annoncerede, hvordan han vil hjælpe de tolke, som har arbejdet for og med de danske soldater i Afghanistan.

Tolkene vil, hvis de har arbejdet for danskerne for nyligt, eller hvis de stadig gør det, blive tilbudt at søge om asyl i Danmark.

Alternativt kan de vælge imellem at modtage fem års uddannelse i Afghanistan eller at få udbetalt, hvad der svarer til halvandet års løn.

Bred aftale

Sammen med forsvarsministeren stod forsvarsordførere fra Venstre, de Konservative og Liberal Alliance. Foruden regeringespartiernes ordførere.

Der er altså tale om en bred aftale, kun Enhedslisten og Dansk Folkeparti står udenfor.

Med aftalen slutter et forår med beskyldnigner om at lade tolkene i stikken for Nick Hækkerup, der undervejs blandt andet er blevet taget i at tale usandt.

I følge aftalen vil det bero på en konkret vurdering af den enkelte tolks sag, om han kan få asyl. Vurderingen vil ske ud fra de gældende danske asylregler, og dermed vil spørgsmål om eksempelvis familiesammenføring også blive behandlet efter almindelig lovgivning.

Pres fra Storbrittanien

Vuderingen bliver foretaget i Afghanistan af folk udsendt fra Danmark, og hvis afghanere, der ikke inden for det seneste år har arbejdet for danskerne, henvender sig, vil de også blive tilbudt en form for hjælp.

Siden 2008 har de danske styrker samarbejdet med cirka 200 tolke i Afghanistan, og størstedelen af dem, 195 tolke, har været hyret gennem briterne.

Og den danske løsning er da også blevet fremskyndet af udviklingen i Storbrittanien, hvor tv-stationen BBC har fået adgang til et dokument, der afslører, at briterne har planer om, at hjælpe deres tolke efter en lignende model.

Ikke kun for tolke

De danske og de britiske myndigheder har arbejdet tæt sammen om at udforme hjælpeløsningen, der ikke nødvendigvis er forbeholdt tolke.

Hvis andre lokale har arbejdet for danskerne, og hvis de kan vurderes at være i fare efter samme vilkår som tolkene, så vil de få samme tilbud om hjælp.

Som eksempel nævnte forsvarsministeren på pressemødet, at der i Afghanistan har været tre ansatte under Udenrigsministeriet.

Noget endeligt tal for, hvor mange asylansøgere, aftalen kan medføre, ville ministeren ikke give.

- Det vil bero på en konkret og individuel vurdering, sagde han.

Facebook
Twitter