Redningsplan: Forsvaret vil selv stoppe officers-flugt

Forsvarschef Peter Bartram erkender, at Forsvaret har problemer med officerer, der flygter ud i civile job.

Forsvarschef Peter Bartram har indledt en dialog med de unge officerer, efter at flere og flere af dem forlader Forsvaret.

Helt oppe i toppen af det danske forsvar erkender man nu, at situationen for personellet ikke er optimal, og at blødningen af officerer skal stoppes med nye midler.

Forsvarschef Peter Bartram har blandt andet indledt en dialog med Forsvarsakademiet og de unge officerer i bestræbelserne på at forbedre deres vilkår.

- Det er et område, jeg følger tæt. Personellet er kernen i Forsvarets virke, så det har klart mit fokus. Store strukturændringer vil medføre en periode med øget afgang, og det oplever vi også. Men det er ikke hele svaret, siger Peter Bartram til DR Nyheder.

Tal viser, at stadig flere officerer vælger at forlade Forsvaret - enten med en opsigelse her og nu eller via orlov uden løn, som kun få vender tilbage til Forsvaret fra.

Med forsvarsforliget fra 2013 blev forsvarsudgifterne skåret med 15 procent, og store dele af besparelserne blev fundet på personel-området. I samme ombæring blev vilkårene for videreuddannelse for officererne ændret.

Mobiliteten mangler

Ifølge Hovedorganisationen af Officerer (HOD) er uddannelses- og karrierevejene for officerer ganske enkelt udvandede og stort set usynlige for den enkelte. Forsvarschefen erkender, at lige præcis karrieremulighederne er vigtigt område at prioritere, hvis officerer skal fastholdes.

- Vi er i dialog om, hvad vi kan gøre for at forbedre de vilkår. Vi kigger også på talentpleje blandt officerer. Jeg har om ganske få dage et møde i et talentråd, hvor vi skal drøfte, hvad vi kan gøre for at få kommunikeret de nye ting ud. Lige netop i forhold til kommunikationen har vi ikke været gode nok. Vi har ikke selv forstået, hvilke muligheder det nye system giver, siger Peter Bartram.

Flere officerer oplever blandt andet, at de bliver beordret ud i yderområderne uden at have indflydelse på beslutningen. Og sådan bør det ikke være, lyder det fra Peter Bartram.

- Vi skal lære at forstå de justeringsbehov, der er, og vi skal også bringe nye justeringer i anvendelse. Vores mobilitet er ikke stor nok. Vi skal kunne belønne folk, der søger fra øst til vest eller fra vest til øst, siger forsvarschefen.

HR: Officerer misforstår systemet

I Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der er en af Forsvarsministeriets centraliserede HR-afdelinger, er vurderingen, at blødningen af officerer hovedsaligt kan stoppes med bedre kommunikation.

- En del af opgaven er at forklare, hvordan den nye model egentlig hænger sammen. Mange af dem, der har forladt os forklarer modellen helt anderledes, end det der er hensigten. Der ligger en kommunikationsopgave, siger Henrik Ryberg, Chef for Bemandingsdivisionen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse:

- Vi har et stærkt håb om, at yderligere dialog kan bremse afgangen. Vi har været igennem en stor transfusion, og der har været mennesker som har haft svært ved den måde, det nu er skruet sammen på. Vi håber, det er en overgangssituation, siger han.

Henrik Ryberg påpeger samtidig, at det ikke nødvendigvis er et mål i sig selv, at alle officerer skal blive i Forsvaret for altid.

- En del af vores strategi er også, at vi ikke tror, at officererne bliver i Forsvaret hele deres liv, lige som tidligere. Som i resten af samfundet vil de også shoppe rundt. Derfor understøtter vi nu, at man kan forlade Forsvaret, men komme tilbage igen, siger han.