Regeringen, DF og S vil lave loft over gratis uddannelser

For at dække udgifter til dagpengesystemet skal det være delvist selvfinansieret, hvis man vil tage flere uddannelser på samme niveau. Sådan lyder et forslag fra regeringen.

Regeringen vil indføre et loft for antallet af videregående uddannelser, der kan tages uden at skulle have penge op af lommen. (Foto: Simon Skipper © Scanpix)

Hvis man til daglig underviser skolebørn, men egentlig drømmer om en karriere som sygeplejerske i sundhedssektoren, så skal vejen til det nye drømmejob delvist ske for egen regning.

Regeringen fremsætter i dag et forslag, der indebærer et loft for antallet af videregående uddannelser, der kan tages uden deltagerbetaling.

Det fremgår af et notat, som DR Nyheder er kommet i besiddelse af.

Helt konkret betyder forslaget, som Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne støtter, at man kun kan tage én fuldt ud statsfinansieret videregående uddannelse på samme niveau eller et lavere niveau, end det man allerede har.

Vil man eksempelvis tage to forskellige bacheloruddannelser, skal det ene bachelordiplom være delvist selvfinansieret.

Deltagerbetaling klar til næste år

Notat viser, at der i 2014 var 2.523 studerende, som begyndte på en ny uddannelse, til trods for, at de allerede havde afsluttet en uddannelse på samme niveau eller højere.

Notatet sætter også tal på den manglende finansiering af dagpengesystemet, som brugerbetalingen på uddannelser skal forsøge at dække.

Her viser en udregning fra Finansministeriet, at hullet i dagpengesystemet skønnes til at være 14 millioner kroner i 2017, mens det frem mod 2020 vil stige til 303 millioner kroner.

Det forventes, at aftalen vil kunne indbringe statskassen op til 435 millioner kroner i 2020.

Forslaget vil kunne træde i kraft for sommeroptaget på uddannelserne til næste år.

Undtagelser fra loftet:

  • Revalideringsforløb o.l. er ikke omfattet af loftet.

  • Personer, som har en videregående uddannelse, der ikke har været benyttet i 5 år, (forældelsesregel) kan undtages.

  • Personer, der af sundhedsmæssige årsager søger en ny uddannelse på samme niveau eller lavere, kan undtages.

  • Bestemte uddannelsesområder kan ud fra en arbejdsmarkedsvurdering undtages.Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Finansministeriet

Rettelse: Klokken kl. 14.30 er artiklen rettet. Ordet lovforslag er rettet til forslag.

Facebook
Twitter