Regeringen: Domstole skal afgøre problem-skilsmisser

Et nyt skilsmisseforslag betyder, at domstolene hurtigere skal afgøre problematiske sager.

Regeringen har præsenterer et udspil til et nyt skilsmissesystem, hvor barnet er i fokus, siger børne- og socialminister Mai Mercado og justitsminister Søren Pape Poulsen.

Det ny system består af to dele: Familieretshuset, der erstatter Statsforvaltningen, og Familieretten, som ligger i byretterne.

Familieretshuset skal desuden behandle simple sager og rumme en børneenhed, mens domstolene skal ind over de mest problemfyldte skilsmisser.

Børneenheden skal være børnenes kontakt til systemet. Her vil der være børnesagkyndige psykologer eller rådgivere.

Derudover skal sagerne screenes. Her fastslås det, hvilke problemer og behov familien har.

- I dag har vi et system, der ikke altid er med at løse konflikterne og nogle gange endda spænder ben. Vi skal have et enkelt, sammenhængende system, hvor forældrene på en gennemskuelig måde får den hjælp, der er brug for, og hvor der er særligt fokus på børnene, siger Mai Mercado.

- En skilsmisse er aldrig nem, og vi skylder børnene, at vores system ikke er med til at gøre det sværere, siger hun.