Regeringen: Ekstra folkepension skal få folk til at blive længere på arbejdsmarkedet

Skattefri udbetaling og forhøjet folkepension skal lokke danskerne til at blive længere tid på arbejdsmarkedet.

For omkring 900.000 danskere er det tvivlsomt, om det kan betale sig at spare op til pension. Det vil regeringen lave om på. (Foto: STEFFEN ORTMANN © Scanpix)

Hvis du bliver længere tid på arbejdsmarkedet, kan du se frem til at få en højere folkepension i form af et ekstra tillæg.

Det er en af gulerødderne i regeringens nye udspil, der skal få folk til at udskyde tidspunktet, hvor de går på pension.

Regeringen måtte forleden opgive at hæve pensionsalderen - men nu forsøger den at få de ældre ansatte til at blive længere i job med en stribe økonomiske gulerødder.

Tillægget vil med de nuværende regler gælde resten af din folkepension, men regeringen foreslår, at man kan få udbetalt hele tillægget de første 10 år, man er på pension.

Det vil ifølge regeringens beregninger betyde, at hvis du bliver et år længere på arbejdsmarkedet, kan du i de 10 år få en 11 procent højere folkepension.

- Vi kan allerede nu se, at en stigende andel af danskerne på tværs af uddannelsesbaggrund vælger at blive længere på arbejdsmarkedet. Den udvikling skal vi understøtte yderligere, udtaler finansminister Kristian Jensen (V).

2,5 mia. på skattefradrag

En anden gulerod i regeringens udspil er, at de danskere, som har indbetalt til efterløn, får mulighed for at få udbetalt bidragene skattefrit.

Samlet lægger regeringen op til at bruge 2,5 milliarder kroner på skattefradrag, så folk sparer mere op til pension. Fremover skal det være mere attraktivt at sætte pengene ind på pensionsordningen frem for at bruge dem, lyder det i udspillet.

Udspillet sigter også mod at mindske det såkaldte samspilsproblem i pensionssystemet.

For omkring 900.000 danskere er det tvivlsomt, om det kan betale sig at spare op til pension. Det handler om, at hvis man som pensionist har sparet op til sin alderdom, mister man retten til nogle ydelser, som andre ældre kan få.

Og det kan gå hen og blive en bombe under samfundsøkonomien, der er bygget op på, at vi skal spare op, og vi skal blive så længe som muligt på arbejdsmarkedet.

Regeringen ønsker også at mindske den gruppe på cirka 750.000 personer, som har en lav eller slet ingen pensionsopsparing. Derfor foreslås en tvungen opsparing på to procent af indkomsten, som skal indfases gradvist fra 2019 til 2026.

Som led i udspillet vil regeringen nedsætte den såkaldte integrationsydelse med to procent. Ydelsen kritiseres af mange for i forvejen at være for lav.

Regeringen vil senere i denne uge indkalde til forhandlinger om tilbagetrækningsudspillet, men det er kun Dansk Folkeparti, der bliver inviteret.

Det gjorde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) allerede klart, da han for lidt over en uge siden meddelte, at regeringen endegyldigt har opgivet at komme igennem med at hæve pensionsalderen.

Da Løkke kom med budskabet i et interview med DR, sagde han også, at regeringen vil forhandle pension med de partier, der stod bag integrationsydelsen og første del af jobreformen. Det vil sige, at der skal forhandles med Dansk Folkeparti.

Et nyt pensionssystem

 • 1. Mulighed for at spare mere op uden modregning - målretning af aldersopsparing.

 • 2. Pulje til håndtering af samspilsproblemet, som udmøntes i Jobreform fase II.

 • 3. Obligatorisk pensionsopsparing for lønmodtagere og overførselsmodtagere, som ikke eller kun i meget begrænset omfang indbetaler til pension.

 • 4. Pensionsudbetalingsalderen harmoniseres med efterlønsalderen for nye kontrakter.

 • 5. Forhøjelse af udbetalingsperioden for ratepensioner med 5 til 30 år.

 • Øget tilskyndelse til længere arbejdsliv

 • 6. Frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidrag.

 • 7. Mulighed for hurtigere udbetaling af opsat pension.

 • 8. Opstramning af optjeningskrav for fuld ret til folkepension.

 • 9. Opstramning af optjeningskrav for fuld ret til supplerende pensionsydelse, også kaldet ældrecheck.

 • 10. Opstramning af optjeningskrav for fuld ret til førtidspension.

 • 11. Målrettet indsats for fastholdelse af ældre medarbejdere.

 • 12. Nedsættelse af integrationsydelsen med to procent.

 • 13. Afskaffelse af dansktillægget og indførelse af danskbonus.

 • Kilde: Regeringens "Flere år på arbejdsmarkedet".

Facebook
Twitter