Regeringen finder 1,6 milliarder til de svageste

Regeringen vil have flere penge til den såkaldte satspulje. Pengene skal fylde et hul op, der er skabt gennem årene.

Finansministeriet har fundet ud af, at selv om nogle ordninger er ophørt, er der stadig blevet trukket penge fra puljen. (Foto: © Jonas Skovbjerg Fogh, Scanpix)

Regeringen vil have flere penge til gruppen af svage. Pengene skal fylde et hul op, der er skabt gennem årene.

Regeringen tilfører satspuljen 1,6 milliarder kroner. Pengene er i årenes løb akkumuleret fra ordninger, der er ophørt.

Penge ikke korrekt tilbageført

Finansministeriet har sammen med relevante ministerier gået gennem en række af de næsten 800 forskellige ordninger på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, der har fået støtte fra satspuljen siden starten af 1990'erne.

Og gennemgangen har vist, at selv om nogle ordninger er ophørt, er der stadig blevet trukket penge fra puljen. Og pengene er ikke blevet korrekt tilbageført til puljen, hvilket er sket både under den nuværende og den tidligere regering.

- Der skal ikke kunne sættes spørgsmålstegn ved, om udsatte grupper, som vi støtter via satspuljen, får de midler, som er tiltænkt dem, siger finansminister Bjarne Corydon (S) i en pressemeddelelse.

- Vores gennemgang har blandt andet vist, at midler fra enkelte ordninger, som er ophørt, ikke har været tilbageført korrekt til satspuljen. Det er sket under skiftende regeringer. Det retter vi nu op på med en engangsbevilling på 1,6 milliarder kroner, siger ministeren.

Nedsætter task force

Oveni får satspuljen et varigt løft på 0,3 milliarder kroner om året, og Bjarne Corydon oplyser, at forligspartierne bag satspuljen vil blive orienteret om både engangstilførslen og det varige løft.

Finansministeriet har fundet syv konkrete ordninger hovedsageligt på Beskæftigelsesministeriets og Socialministeriets område, hvor det kan konstateres, at midler, som er frigivet på grund af satspuljefinansierede ordningers ophør, ikke er blevet tilbageført korrekt.

Pengene er i stedet indgået i den almindelige drift i det pågældende ministerium.

For at undgå, at noget tilsvarende kan ske, vil regeringen nedsætte en task force på tværs af ministerierne, der skal overveje procedurer for administrationen af satspuljen og komme med forslag til et mere enkelt, automatiseret og sikkert system i forhold til satspuljeordningerne.

/ritzau/