Regeringen forlænger den midlertidige grænsekontrol i 20 dage

Vurderingen er, at der stadig er risiko for, at et stort antal illegale udlændinge ophober sig i Danmark, lyder det fra regeringen.

Ifølge Rigspolitiet har grænsekontrollen indtil 11. januar medført, at 27.700 mennesker er blevet kontrolleret, og af dem er omkring 200 blevet afvist. (Foto: Palle Peter Skov © Scanpix)

Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse i 20 dage, så den gælder frem til 3. februar.

Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i en pressemeddelelse.

- Kontrollen ved den dansk-tyske grænse forlænges med foreløbigt 20 dage indtil den 3. februar 2016. Vurderingen er, at der stadig er risiko for, at et stort antal illegale udlændinge ophober sig i Danmark, lyder det.

Regeringen oplyser, at den har orienteret Danmarks nabolande samt Europa-Kommissionen om forlængelsen af grænsekontrollen.

- Vi har i regeringen fulgt situationen nøje, og på den baggrund vælger vi at forlænge grænsekontrollen mod Tyskland. Det er ikke noget, vi gør med glæde, for både den svenske og den danske grænsekontrol hæmmer den frie bevægelighed, som vi i fællesskab har arbejdet hen imod i mange år i Europa, udtaler udlændingeminister Inger Støjberg (V):

- Men vi er i regeringen nødt til at reagere på denne helt ekstraordinære situation, og vi gør, hvad, vi vurderer, er nødvendigt for at sikre den offentlige orden og sikkerhed i Danmark, siger hun.

Regeringen har ikke taget stilling til, om den midlertidige grænsekontrol skal forlænges ud over de 20 dage, men det understreges, at Schengen-reglerne giver mulighed for at forlænge kontrollen yderligere, hvis der fortsat vurderes at være en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed.

Regeringen indfører ikke det såkaldte transportøransvar, der pålægger transportselskaberne at kontrollere de rejsendes identitet.

Det er dog tidligere blevet understreget fra regeringens side, at transportøransvaret kan indføres med kort varsel, hvis det viser sig nødvendigt.

Det er dog fortsat uklart, hvordan et eventuelt dansk transportøransvar kan udføres, da der fortsat ikke ligger en aftale mellem Danmark og Tyskland klar. Forbundsregeringen i Berlin har endnu ikke svaret på en henvendelse fra transportminister Hans Christian Schmidt (V).

Regeringen gjorde det sidste onsdag klart over for EU, at den er klar til at gå skridtet videre og indføre transportøransvar.

Knap 30.000 kontroller

EU-Kommissionen har udtalt, at den danske grænsekontrol er inden for Schengen-reglerne.

Grænsekontrollen blev indført mandag 4. januar i kølvandet på, at svenskerne indførte transportøransvar - den betyder, at omkring 200 politifolk på skift er indsat i opgaven med at foretage stikprøvekontroller ved grænsen mod Tyskland.

Ifølge Rigspolitiet har grænsekontrollen indtil 11. januar medført, at 27.700 mennesker er blevet kontrolleret, og af dem er omkring 200 blevet afvist.

Tal fra Udlændingeministeriet viser, at der siden indførelsen af grænsekontrollen er kommet 540 asylansøgere til Danmark.

Justitsminister Søren Pind (V) konkluderede allerede dagen efter indførelsen af grænsekontrollen, at den ville føre til flere asylansøgere - stik imod regeringens ambition.

Pind har siden afvist at udtale sig om emnet og henviser til, at det hører under udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Hun har begrundet indførelsen af midlertidig grænsekontrol med, at regeringen vil sikre ro og orden og mindske risikoen for en ophobning af asylansøgere og migranter, der har et ønske om at komme videre til andre nordiske lande.

Søren Pind understregede i et samråd i formiddags, at den midlertidige grænsekontrol kun har begrænsede konsekvenser for dansk politis arbejde i resten af Danmark.

Facebook
Twitter