Regeringen fremlægger 43 initiativer til styrket psykiatri

Unge ned til 14 år skal have tilskud til psykologhjælp, og så børn og unge have tilbud om psykiatrisk hjælp i nærmiljøet.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby, statsminister Lars Løkke Rasmussen samt børne- og socialminister Mai Mercado præsenterede i dag regeringens psykiatriudspil "vi løfter i fællesskab" i Spejlsalen i Statsministeriet. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Siden præsentationen af regeringens finanslovsudspil ”Større tryghed og mere nærhed” i slutningen af sidste måned, har det stået klart, at regeringen vil afsætte 525 millioner kroner årligt til psykiatrien i perioden 2019 til 2022.

I dag kunne statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), flankeret af børne- og socialministeren og sundhedsministeren, så løfte sløret for, hvordan pengene skal fordeles.

-Samlet vil regeringen prioritere det, der er en ganske markant investering i et område, der virkelig trænger.

- Vi fremlægger derfor 43 nye tiltag, der skal løfte indsatsen hele vejen rundt. siger Lars Løkke Rasmussen og understreger, at en af de overordnede ambitioner med regeringens samlede psykiatriplan er at sidestille psykiske lidelser med fysiske lidelser.

- Det er en plan, der skal ses i lyset af et paradoks. På den ene side har vi et Danmark, der er stærkere end nogensinde. Mulighederne har aldrig været bedre end nu.

- Men så er der desværre også på den anden side. På den anden side får flere og flere unge ondt i sindet, siger Lars Løkke Rasmussen.

Seks indsatsområder

For at sikre en bedre udviklingen inden for psykiatrien planlægger regeringen at sætte ind på seks forskellige indsatsområder.

Først og fremmest skal der sættes tidligere ind - særligt, når det gælder børn og unge, lyder det fra regeringen.

- Der etableres blandt andet et partnerskab om mental sundhed i skolerne og på ungdomsuddannelserne. Der skal desuden udvikles forebyggende kommunale tilbud og indsatser i civilsamfundet for psykisk sårbare unge, står der i regeringens psykiatriplan.

Som andet indsatsområde vil regerigen styrke sundhedspersonalets kompetencer.

- Regeringen vil blandt andet sikre, at specialpsykologernes kompetencer kommer bedre i spil og samle relevante parter for at drøfte, hvordan vi sikrer en bedre rekruttering, for at afhjælpe manglen på blandt andet speciallæger, skriver regeringen.

Derudover vil man styrke kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien, så skal de mest syge patienter have bedre og mere intensiv behandling, sammenhængen i borgerens behandlingsforløb skal blive bedre, og så skal der prioriteres mere forskning og innovation til gavn for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Sammenlagt afsætter regeringen 2,1 milliarder kroner til psykiatrien over de næste fire år. Heraf stammer 400 millioner kroner fra det nyligt fremlagte finanslovsforslag. Resten af pengene kommer fra henholdsvis satspuljen og økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og kommunerne. Her lægger regeringen op til at bruge 200 millioner kroner årligt frem mod 2022 fra økonomiaftalen, mens satspuljen i samme periode årligt skal bidrage med 235 millioner kroner.

Andelen af psykisk sårbare børn og unge er steget

Som led i udspillet bliver der ifølge regeringen sat særligt fokus på indsatsen overfor psykisk sårbare børn og unge.

Konkret indebærer det blandt andet økonomisk tilskud til psykologhjælp for unge med depression og angst ned til 14 år, mens man samtidig vil sikre bedre adgang til psykiatriske tilbud i nærmiljøet.

Antallet af 16-24-årige unge med selvoplevet dårlig psykisk trivsel steget fra 12 til 18 procent i perioden 2010 til 2017. Det viser tal fra Børne- og Socialministeriet.

Ifølge børne- og socialminister Mai Mercado (K) er udviklingen bekymrende og kurven skal derfor knækkes hurtigst muligt.

Det skal blandt andet ske ved at gøre tilbuddene til psykisk sårbare børn og unge nemt tilgængelige og uforpligtende.

- Vi har set en markant stigining i antallet børn og unge med psykisk mistrivsel og det skal vi tage meget, meget alvorligt, siger Mai Mercado.