Regeringen i u-vending: Lægger loft over p-afgiften

Der skal alligevel være et loft over, hvor meget kommunerne må hæve parkeringspenge med, foreslår regeringen efter både intern og ekstern kritik.

Landets kommuner skal fremover aflevere en stor del af deres indtægter fra bl.a. parkeringsbøder til staten. (Foto: Simon Bohr © Scanpix)

Kritikken har regnet ned over regeringen og Dansk Folkeparti, efter at de i april indgik en aftale om at stramme parkeringsordningen.

Aftalen betyder blandt andet, at kommunerne fra 2019 skal aflevere 70 procent af deres indtægter fra p-billetter og bøder til staten, ligesom regeringen lægger op til at fjerne loftet over, hvor meget kommunerne må hæve sine parkeringsafgifter med.

Blandt kritikerne har været flere folketingsmedlemmer fra regeringspartierne Venstre og Liberal Alliance, samt en stribe borgmestre fra forskellige partier.

Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), har eksempelvis udtalt til Berlingske, at de nye regler vil øge incitamentet til at gøre det dyrere at parkere. Og Venstres folketingsmedlem Martin Geertsen har også skoset regeringen for at fjerne loftet over, hvor mange penge kommunerne må opkræve i parkeringsafgift.

’Der kommer et loft’

Nu har kritikken tilsyneladende båret frugt. I hvert fald vil regeringen stille to konkrete ændringsforslag til sit eget lovforslag om en strammere parkeringsordning, der andenbehandles i folketingssalen i morgen.

Det betyder blandt andet, at der indføres et loft for, hvor meget kommunerne kan tjene, oplyser Venstres folketingsmedlem Jan E. Jørgensen. Han er valgt i hovedstaden, viceborgmester på Frederiksberg og blandt kritikerne af regeringens lovforslag.

- Vi har godt kunnet se, at der har været nogle uhensigtsmæssigheder, som vi nu forsøger at rette op på. Det er jo derfor, at man har en høringsproces. For at høre efter og blive klogere, når der er brug for det, siger Jan E. Jørgensen.

- Vi har blandt andet hørt borgmesteren fra Enhedslisten i København være ude og foreslå, at det skulle koste 10.000 kroner om året at have en beboerlicens, hvor prisen i dag er mellem 100 og 1.000 kroner.

- Så der kommer et loft over, hvor meget kommunerne kan kradse ind fra bilisterne, og det er også rimeligt, siger han.

Kritikken af lovforslaget er især gået på, at betalingen fra kommunerne til staten på 70 procent af p-indtægterne vil give kommunerne et incitament til at hæve sine parkeringsafgifter markant og dermed gøre det dyrere at parkere. Det forsøger regeringen nu at imødegå.

Regeringen har dog endnu ikke lagt sig fast på, hvor meget eller hvor lidt kommunerne må hæve sine parkeringsafgifter med. Det skal Folketinget tage stilling til i efteråret.

Regeringen vil skyde penge i nye projekter

Foruden loftet over p-afgifter vil regeringen også justere sit lovforslag, så allerede igangsatte projekter om nye parkeringsanlæg ikke bliver ramt af den nye parkeringsordning.

Fremadrettet vil anlægsprojekter fortsat blive berørt på den måde, at kommunerne ikke længere vil have mulighed for at trække udgifter til afskrivning af nye parkeringsanlæg fra det beløb, de sender tilbage til staten i forbindelse med det kommunale bloktilskud.

Men loven vil altså ikke gælde med tilbagevirkende kraft.

Derudover vil regeringen ifølge Venstres Jan E. Jørgensen forpligte sig til at bruge ”et betragteligt beløb” af de øgede indtægter til statskassen fra kommunernes parkeringsindtægter til nye infrastrukturprojekter i hovedstaden.

Her er der imidlertid tale om en hensigtserklæring, som ikke vil fremgå af ændringsforslaget i morgen.

Kritikken har virket

Jan E. Jørgensen lægger ikke skjul på, at kritikken fra en række borgmestre og Venstre-manden selv er årsagen til, at regeringen nu stiller to ændringsforslag til sit eget lovforslag.

- Jeg har selv presset gevaldigt på på de indre linjer for at få de her ændringer igennem. Det vil jeg overhovedet ikke forsøge at holde hemmeligt. Jeg har kunnet se det urimelige i det.

- Dels fordi jeg sidder i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, men også fordi, at jeg er valgt til Folketinget her i hovedstaden og har syntes, at der var nogle ting i det her lovforslag, som ikke var rimelige. Derfor er jeg selvfølgelig rigtig glad for, at vi nu får rettet op på de ting, siger Jan E. Jørgensen.

Du er rigtig glad, siger du, men er det godt nok, eller er du gået på kompromis?

- Jeg synes, det er fint. For som reglerne er, så er der en meget stor skævhed i, hvad kommunerne kan opkræve. Nogle kommuner, som har været hurtigt ude, eksempelvis København, der har opkrævet parkeringslicens i årevis, har kunnet opkræve flere 100 millioner kroner, mens andre kommuner ikke har kunnet opkræve, fordi de er gået i gang med det senere.

- Nu bliver kommunerne ligestillet, men selvfølgelig skal vi ikke ramme med tilbagevirkende kraft. Det ville være uretfærdigt. Men at der kommer ligestilling mellem kommunerne, og at der samtidig bliver investeret for at afhjælpe trængselsudfordringerne i hovedstaden, det er rigtig positivt, siger Jan E. Jørgensen.

København står med de kommende regler til at miste en kvart milliard om året i parkeringsindtægter.