Regeringen imod EU-barselsregler

EU-Parlamentet har vedtaget et forslag om 20 ugers barsel til alle kvinder med fuld løn fra første ansættelses dag. Danmark er imod.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg, mener ikke EU skal blande sig i danske kvinders barselsorlov.

Alle nybagte mødre skal have ret til 20 ugers barsel med fuld løn og fædre skal have ret til to uger. Det har Europaparlamentet netop vedtaget i et kontroversielt forslag, der har været en del år undervejs.

Lige nu har de dårligst stillede europæiske kvinder kun ret til 14 ugers barsel, og ikke med fuld løn.

Noget anderledes ser det ud i Danmark, hvor mange overenskomster, giver fuld løn under netop 20 ugers barsel. Men her er det ofte et krav, at kvinden skal have været ansat i mindst ni måneder for at opnå dette.

Danmark vil stemme imod

Mellem 8.000 og 12.000 kvinder mangler derudover helt en overenskomst og de har kun krav på 14 ugers orlov med barselsdagpenge.

Men når forslaget til december skal gennem EU's ministerråd, før det kan blive lov, vil Danmark stemme imod.

Regeringen og Dansk Arbejdergiverforening mener, at EU bør holde sig fra områder, som er omfattet af den danske model. Med andre ord: Arbejdsmarkedets parter skal forhandle barselsforhold, det skal EU ikke blande sig i.

Stor indgriben

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg mener, at det vil være en stor indgriben i det danske arbejdsmarked:

- Det vil gøre det danske arbejdsmarked mere ufleksibelt end det er i dag. Og jeg mener i virkeligheden også, at det vil skade kvinders ligestilling, siger ministeren.

Dette synspunkt er ligestillingsminister Lykke Friis enig i.

Som forslaget er skruet sammen nu, så er der en risiko for, at små arbejdsgivere vil sige, at så ønsker de simpelthen ikke at ansætte kvinder.

Aftale der kan bygges overpå

FOA mener ikke at reglerne strider mod den danske model.

- I min optik er det ikke et forslag, der strider imod den danske aftale model. Det er et direktiv som fastlægger en grundlæggende beskyttelse af kvinder på arbejdsmarkedet – og det er netop den rigtige arbejdsdeling; at lovgivning og direktiver holder sig til den grundlæggende beskyttelse, og at vi så bygger rettigheder ovenpå gennem overenskomsterne, skriver FOAs formand, Dennis Kristensen, i en pressemeddelelse.

SF's medlem af Europa-Parlamentet, Emilie Turunen, kalder regeringens og DA's holdning hyklerisk.

- Jeg synes, at det er en katastrofe, at de ikke bakker op om det her. I Danmark har vi jo netop formået at kombinere rigtigt gode barselsrettigheder med en høj erhvervsfrekevens blandt kvinder. Og der fødes faktisk børn i Danmark. Det er et eksempel som resten af Europa nu får mulighed for at forfølge, fordi det europæiske minimumsniveau er blevet løftet.

Facebook
Twitter