Regeringen og DF: Nu kommer der ro på bilområdet

Regeringen og DF sænker prisen for at køre over Storebælt og udvider motorvejen på Vestfyn. Udenlandske bilister skal være med til at finansiere aftalen.

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om en aftale om at sænke registreringsafgiften for biler.

Samtidig er parterne nået til enighed om en sænkelse af taksterne på Storebæltsforbindelsen, så prisen for at krydse den sænkes med 25 procent, en udvidelse af motorvejen på Vestfyn til tre spor og indførelsen af en vejafgift, så udenlandske bilister kommer til at være med til at finansiere aftalen.

- Med denne aftale gør vi det billigere at købe en familievenlig og sikker bil, og samtidig sikrer vi en permanent løsning på trængselsproblemerne på den vestfynske motorvej, siger finansminister Kristian Jensen (V).

- Aftalen er finansieret ved, at der er lavet en vejafgift a la den tyske model, således at udenlandske bilister også er med til at betale, fortsætter han.

Imens forhandlingerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti har stået på, har salget af nye biler stået så godt som stille. Medieomtalen af regeringens udspil til en lavere registreringsafgift lagde nemlig en naturlig dæmper på danskernes lyst til at købe ny bil, når der har været udsigt til en besparelse ved at vente.

- Nu bliver der skabt ro på bilområdet, og danskerne kan igen købe biler. Salget har ligget fuldstændig stille længe, siger Kristian Thulesen Dahl (DF).

Vinderen er mellemklasse-bilen

For bilafgiften betyder aftalen, at den lave afgiftssats sænkes fra 105 procent til 85 procent. Den høje sats fastholdes på de nuværende 150 procent, men grænsen for, hvornår den høje sats træder i kraft, det såkaldte skalaknæk, hæves fra de nuværende 106.600 kroner til 185.000 kroner.

Den værdibaserede afgift vil blive sammenholdt med bilernes miljøpåvirkning og sikkerhedsudstyr. Det betyder på almindeligt dansk, at mikrobiler, hvor der typisk er sparet på sikkerhedsudstyr for at holde prisen nede, bliver sænket mindst i pris.

Dermed er aftalens vinderbiler de såkaldte mellemklasse biler.

- 90 procent af alle biler, der bliver indregistreret, vil ligge på den lave afgiftssats, siger finansminister Kristian Jensen (V) om aftalen.

Også Liberal Alliance, der grundlæggende er imod registreringsafgift på biler, bifalder aftalen og ser den ikke som et nederlag for partiet, siger Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll.

- Der er tale om den hidtil største sænkelse af registreringsafgiften, og samtidig får vi altså også en nedsættelse af brotaksterne for persontransporten over Storebælt, siger han.

Dansk Folkeparti gik til forhandlingerne med et krav om at sikre og miljøvenlige biler, der kører langt på literen, skal være billigere, og store benzinslugere skal være dyrere. Det var samtlige partier i rød blok enige i, og dermed har et flertal uden om regeringen støttet forslaget.

Regeringen havde, inden aftalen blev indgået, ønsket at sænke registreringsafgiften fra 150 procent til 100, men det ville Dansk Folkeparti ikke være med til. Dermed bliver aftalen om registreringsafgiften væsentlig mindre, end det regeringen tidligere lagde op til.

Sådan ændres bilafgifterne

 • * Den lave afgiftssats sænkes fra de nuværende 105 procent til 85 procent.

 • * Den høje sats fastholdes på de nuværende 150 procent, men grænsen for, hvornår den høje sats træder i kraft, det såkaldte skalaknæk, hæves markant fra de nuværende 106.600 kroner til 185.000 kroner.

 • * Foruden den generelle nedsættelse øges det eksisterende fradrag i registreringsafgiften for de sikreste biler fra de nuværende 2000 kroner til fremover 8000 kroner.

 • * Fradraget gives til biler, der opnår de maksimale fem stjerner i den internationale sikkerhedstest Euro NCAP.

 • * Afgiftstillægget for biler med dårlig brændstoføkonomi øges fra i dag 1000 kroner til 6000 kroner, mens grænsen for, hvornår en bil opnår fradrag for god brændstoføkonomi øges for både benzin- og dieselbiler.

 • Foruden aftalen om bilafgifter, er der indgået aftale om følgende:

 • * Den fynske motorvej mellem Nørre Aaby og Odense Vest udvides med et tredje spor.

 • * Taksterne for at passere Storebælt skal sænkes gradvist, så der skæres en fjerdedel af prisen.

 • Her finder regeringen pengene:

 • * Leasingreglerne skal strammes.

 • * Der skal også fastsættes et loft over den afgiftsmæssige fordel, der kan opnås som følge af, at eksempelvis flåderabatter kan indregnes i den afgiftspligtige værdi ved indregistrering af nye køretøjer.

 • * Den årlige grønne ejerafgift forhøjes også med 500 kroner, samtidig med at der indføres nye trin. Forhøjelsen gælder kun for biler, som bliver indregistreret efter lovforslagets fremsættelse den 3. oktober 2017.

 • * Regeringen og Dansk Folkeparti er endvidere enige om at indføre periodebaserede vejafgifter i Danmark for person- og varebiler. Der er tale om ordning efter tysk forbillede. Afgiften kan betales ved køb af en vignet, der gælder f.eks. 10 dage, to måneder eller et år. For danske biler vil afgiften kunne opkræves én gang årligt sammen med de øvrige løbende afgifter.

 • * Danske bilister kompenseres i gennemsnit for vejafgiften gennem lavere øvrige bilafgifter. Dette tiltag indrettes således, at den tilvejebringer et provenu på 0,3 milliarder kroner fra 2020.

 • Kilder: Finansministeriet

 • /ritzau/