Regeringen opgiver drømmen om et dansk olieeventyr på land

Det skal være slut med at lede og bore efter olie og gas på land og i de indre danske farvande.

Der skal i fremtiden kun efterforskes og bores efter olie og gas i Nordsøen, siger klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt (V). (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Efter mere end 70 år er det slut.

Drømmen om et dansk olieeventyr andre steder end i Nordsøen slukkes nu af regeringen, som sætter en definitiv stopper for efterforskning og boring efter olie og gas på land og i de indre farvande i Danmark.

Regeringen har dels lyttet til lokale protester i blandt andet Nordjylland og på Lolland-Falster, og dels kan den konstatere, at der siden den første boring i 1935 kun er kommet meget lidt ud af de boringer.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi hver eneste gang, der har været givet de her tilladelser, har oplevet en meget stor lokal og folkelig modstand, siger klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt (V).

- Når alle undersøgelser samtidig viser, at der ikke har været noget samfundsmæssigt potentiale af betydning på land og i de indre danske farvande, så har regeringen besluttet at sætte en stopper for fortsat efterforskning, fortsatte tilladelser og udvinding af eventuel olie og gas på land og i de indre farvande, siger han.

Borgergruppe skal feste

Lokale borgergrupper har forskellige steder i landet kæmpet indædt mod efterforskning og boring efter olie, gas og skifergas, og den kamp udmønter sig nu i en konkret gevinst.

Med sin beslutning om at sætte en stopper for efterforskning og boring på land og i de indre farvande, afviser regeringen samtidig en ansøgning fra et hollandsk firma, der ønsker at lede efter olie og gas på Lolland-Falster.

Det har borgergruppen ”Nul Huller” kæmpet imod, og nu er der altså gode nyheder fra regeringen.

- De kan ånde lettet op, siger klima- og energiminister Lars Chr. Lilleholt.

- Med den her beslutning har vi lyttet til den massive lokale protest, der har været de steder i landet, hvor der har været givet de her tilladelser, siger han.

Og på Falster er Frederik Schütt fra ”Nul Huller” særdeles tilfreds med meldingen fra regeringen.

- Det betyder, at vi nok skal holde en lille fest, siger Frederik Schütt.

- Det er jo ultimativt fedt. Når jeg kigger ud på landskabet her, så tænker jeg, at det bliver ved med at se sådan ud. Det er godt. Det er fantastisk, siger han.

Fortsætter i Nordsøen

Håbet om at udvinde olie og gas på dansk territorium er dog ikke helt opgivet.

Regeringens beslutning gælder kun efterforskning og boring på land og i de indre farvande, og dermed bliver det kun i Nordsøen, at der fremover må udvindes råstoffer.

I Nordsøen er vurderingen til gengæld, at der er et ”markant potentiale” for at finde olie og gas.

- I den danske del af Nordsøen sætter vi fortsat massivt ind. Her vil der også fremadrettet blive givet tilladelser, og regeringen arbejder på at sikre de bedst mulige rammevilkår for, at vi fortsat står stærkt i Nordsøen, siger Lars Chr. Lilleholt.

Lars Chr. Lilleholt har tidligere ærget sig offentligt over, at det franske energiselskab Total ikke kunne findes skifergas i den nordjyske undergrund, men fremover vil den type efterforskninger altså ikke blive tilladt.

Og regeringens beslutning om at lukke den landbaserede udvinding af olie og gas møder bred opbakning.

Ros fra de røde – og Greenpeace

Både Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF roser regeringen, og miljøorganisationen Greenpeace betragter det ligeledes som en stor sejr.

- Det er en kæmpe, glædelig nyhed og et godt skridt i den rigtige retning, siger energi- og klimarådgiver Tarjei Haaland fra Greenpeace.

- Det er også en kæmpe sejr for de modstandsgrupper, som har kæmpet mod skifergas i Nordjylland, og som senest har kæmpet mod en ny licens om at lede efter olie og gas på Lolland-Falster, siger han.

Enhedslistens miljøordfører, Maria Reumert Gjerding, roser også regeringen.

- Det er ekstremt positivt, at vi nu ser ud til at kunne få en bred politisk aftale, der en gang for alle lukker ned for alle former for efterforskning og udvinding af olie og gas på land.

- Så kan borgerne i Danmark også få slået fast med syvtommersøm, at vi ikke skal have skifergasudvinding i Danmark. Det er jo en usikkerhed, der har hængt over os alle sammen i årevis. Så jeg er rigtig glad, siger Maria Reumert Gjerding.

Socialdemokratiets klimaordfører, Jens Joel, påpeger, at den tidligere Thorning-regering i 2012 indførte et midlertidig stop for nye tilladelser til efterforskning efter skifergas på land.

Derfor er han også glad for regeringens beslutning.

- Det er en god ide at stoppe for udvinding af olie og gas på land, fordi man har været usikker på, om man kunne gøre det miljømæssigt forsvarligt, om man kunne beskytte grundvandet, og fordi der har været meget stor folkelig modstand, siger Jens Joel.

SF-formand Pia Olsen Dyhr betegner beslutningen som en ”sejr for miljøet”.

- Det er en god dag for naturen og grundvandet og en dårlig dag for den sorte energi, siger hun.