Regeringen overvejer loft over familiesammenføring: DF affejer modellen

DF har længe ønsket et tysk-inspireret loft over familiesammenføringer.

Peter Skaarup, Lars Løkke Rasmussen og Kristian Thulesen Dahl får travlt ved efterårets forhandlinger, hvor der efter planen skal landes en finanslov og en række udlændingestramninger. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

DF-formand Kristian Thulesen Dahl har det seneste år haft blikket stift rettet mod Tyskland, den tyske regering og en ny, konkret lov, der skal begrænse antallet af familiesammenføringer.

Den tyske regering har fra 1. august indført et loft på højst 1.000 familiesammenføringer per måned til personer bosiddende i Tyskland.

Et lignende loft så Dansk Folkeparti gerne indført i Danmark, og interne regeringsdokumenter (LINK)- som Slotsholmen på P1 er kommet i besiddelse af - viser, hvordan regeringen nu overvejer en model, der skal indfri ønsket fra støttepartiet.

Konkret har regeringen i dokumenterne fra Udlændinge og Integrationsministeriet samt Justitsministeriet fået smidt et forslag til en model på bordet, der gør det muligt at indføre et loft herhjemme.

Gælder også konventionsflygtninge

Loftet vil sætte en grænse for, hvor mange familiesammenføringstilladelser der "normalt kan meddeles til flygtninge per måned," som det hedder i dokumenterne.

Grænsen på loftet er ikke defineret i regeringspapirerne, men omsættes det tyske loft til danske forhold, vil det svare til et loft på 70 familiesammenføringer om måneden.

Loftet skal gælde for alle typer af flygtninge, fremgår det af den foreslåede model. Den foreslåede model inkluderer derfor også - og modsat i Tyskland - konventionsflygtninge. Det er personer, der er flygtet til Danmark, fordi vedkommende er personligt forfulgt i hjemlandet. Det glæder Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup.

- Det synes jeg da er interessant, og det vil vi da gerne kigge nærmere på sammen med regeringen, når vi skal lave det her paradigmeskifte, siger han.

Huller skræmmer ikke DF

I den model, som embedsværket har lagt på bordet til regeringen, kan loftet dog brydes "hvis Danmarks internationale forpligtelser konkret tilsiger" det.

Det skræmmer i sig selv ikke Dansk Folkeparti, siger Peter Skaarup, der dog konstaterer, at "et hul aldrig lyder godt".

- Selve det at slå et loft fast, det er et skridt på vejen for Dansk Folkeparti, siger han.

Hvorvidt den foreslåede model vil have en reel effekt er dog tvivlsomt, hvilket også er en erkendelse i regeringsdokumenterne.

Her lyder det, at loftet "i den foreslåede udformning reelt har karakter af en sagsbehandlings- og prioriteringsregel," og at det "ikke vil formindske det samlede antal familiesammenføringstilladelser eller væsentligt udskyde familiesammenføring", hvorefter det konkluderes at: "Forskellen til i dag vil være marginal"

DF siger nej til loft uden effekt

Netop dét får regeringens støtteparti til at hælde modellen af bordet allerede inden den er blevet lagt på et forhandlingsbord hos regeringen.

- Det er klart, at det skal jo ikke være resultatet. Det er ikke det, vi ønsker i DF. Vi skal forhandle det her med regeringen, så det bliver udtryk for et markant stramning på det her område, siger Peter Skaarup og konkluderer:

- Det er selvfølgelig ikke godt nok. Det er ikke et paradigmeskifte.

Foruden effekten har regeringens jurister vurderet sandsynligheden for, at Danmark ved at indføre loftet vil krænke de europæiske menneskerettigheder. Selvom der mangler en praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, så når juristerne frem til, at modellen indebærer en "mindre procesrisiko," fordi ordningen kan udskyde en ellers anerkendt ret til at blive familiesammenført.

I 2017 blev der givet 3.265 tilladelser til familiesammenføring til herboende flygtninge, mens der i 2018 er givet 906 tilladelser i år frem til udgangen af september.

DR Nyheder har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Inger Støjberg. Det har ikke været muligt.

25. oktober 2018 klokken 11:20: Artiklen er opdateret med nye tal for antallet af familiesammenføringer. I en tidligere artikel brugte vi tallene for samtlige tilladelser til familiesammenføringer. Det er dog mere korrekt at bruge tallene for antallet af tilladelser givet til herboende flygtninge.

Facebook
Twitter