Regeringen udskyder nye regler for logning

EU-dom tvinger justitsministeren til at gå i dialog med andre lande, inden han kan ændre loven.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) kommer først med regeringens bud på nye logningsregler til efteråret. (Foto: © liselotte sabroe, Scanpix)

Der kommer alligevel ikke noget bud på nye regler for datalogning fra regeringen inden sommer.

Det var ellers ambitionen i regeringsgrundlaget fra november, at regeringen først på året ville fremlægge nye regler for logning, ”der målrettet skal styrke politiets muligheder for at opklare kriminalitet, og som ikke vil pålægge telebranchen for mange byrder”.

Men en afgørelse ved EU-Domstolen kort før jul i en sag mellem myndighederne i henholdsvis Sverige og Storbritannien og teleselskaber i de to lande kan få betydning for de danske regler.

Derfor udskyder justitsminister Søren Pape Poulsen (K) nu regeringens planer om at præsentere nye regler.

- Med den dom, der er faldet, er der noget, vi skal have lavet om, siger justitsministeren forud for et samråd senere i dag vedrørende EU-dommen.

Fastholder praksis indtil videre

EU-dommen siger, at en generel og vilkårlig logning af alle borgere er i strid med EU-retten. I stedet skal reglerne være målrettede mod eksempelvis bestemte personer som rockere og bandemedlemmer - og må ikke omfatte alle teleselskabernes kunder til en hver tid.

Dommen udelukker dog ikke logning, så længe den er målrettet enten bestemte personer, et bestemt tidsinterval eller et bestemt geografisk område.

I Danmark foretages der i dag logning af al data, og Søren Pape Poulsen understreger, at den praksis fortsat vil være tilladt, indtil de nye regler præsenteres til efteråret.

- Vi fortsætter med den logning, vi har i dag, indtil vi har en ny lov på plads. Det sker med fuld accept fra EU, siger Søren Pape Poulsen.

Dansk politi betegner selv logning af data som et særdeles vigtigt redskab i efterforskning af forskellige kriminalsager. Justitsminister Søren Pape Poulsen vil i den kommende tid samarbejde med øvrige EU-lande om, hvordan et nyt regelsæt for logning kan udformes, og han understreger, at politiet fortsat skal have så gode logningsmuligheder som muligt.

- Politiet har brug at kunne foretage logning. Vi har brug for i kriminalitetsbekæmpelsen at kunne logge. Nu skal vi bare sikre, at vi gør det på den bedste og den rigtige måde, siger Søren Pape Poulsen.

Pape: Risiko for svækkelse

Vil EU-dommen svække dansk politis efterforskningsmuligheder?

- Det er netop for ikke at svække dansk politis muligheder, at vi nu bruger noget tid med andre EU-lande på at skrue den bedst mulige løsning sammen.

Men alt andet lige vil der vel ske en svækkelse?

- Vi er meget opmærksomme på den risiko. Det er bare for tidligt endnu at sige præcis, hvordan det udformes. Det er også derfor, vi er gået i dialog med andre EU-lande: Fordi vi har en interesse i at sikre danskernes sikkerhed og tryghed bedst muligt, siger Søren Pape Poulsen.

I teleselskabernes brancheorganisation DI Digital hilser direktør Adam Lebech det velkommen, at regeringen dropper planerne om at præsentere nye logningsregler på denne side af sommerferien og i stedet undersøger mulighederne for nye regler i samarbejde med andre EU-lande.

- Det er meget, meget teknisk, og det er derfor vigtigt, at det bliver analyseret grundigt på forhånd, siger Adam Lebech.

Teleselskaberne ønsker sig som udgangspunkt et regelsæt for logning, som vil koste dem så få midler som muligt.

Det koster ifølge Adam Lebech teleselskaberne ”mange hundrede millioner kroner” at logge og gemme data, som politiet kan få brug for i efterforskningen.

Telebranche: Vigtigt med balance i nye regler

Et forslag om sessionslogning fra tidligere justitsminister Søren Pind (V) blev for et år siden droppet efter pres fra blandt andet teleselskaberne, da forslaget ifølge en analyse ville koste en milliard kroner om året.

Adam Lebech understreger, at der er behov for proportioner i de regler, som nu tidligst bliver ændret til efteråret.

- Der skal være en balancegang mellem hvilke omkostninger, der er, hvor indgribende det er for borgerne, og hvor effektivt et redskab det er for politiet. Vi vil rigtig gerne hjælpe politiet med at få effektive redskaber til for eksempel at kunne se, hvor en bestemt potentiel kriminel har været på et givent tidspunkt.

- Men der er også andre redskaber, som ikke har vist sig at have en stor effekt, men til gengæld meget store omkostninger og været meget indgribende. Der er det vigtigt, at vi får den balancegang ind, og at det sker på et rigtig godt teknisk grundlag, siger Adam Lebech.

  • Hvad betyder sessionslogning: Det betyder, som navnet antyder, at man logger nogens session. Det vil sige, at man for eksempel logger, at nogen har talt med nogen på Skype, eller at nogen har besøgt en bestemt hjemmeside.

  • Hvad indeholder logning: Når der sessionslogges, logger man handlingen, men ikke indholdet. Det vil sige, at man logger, hvis nogen har sendt en e-mail, men man logger ikke, hvad den e-mail indeholder.

  • Hvem indsamler oplysninger: Teleselskaberne og internetudbyderne skal selv samle data, men skal kun udlevere data mod en dommerkendelse.