Regeringen vil afsætte to milliarder til ældre patienter

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) vil styrke indsatsten i forhold til landets ældre patienter både ”før, under og efter sygehusindlæggelse”.

Regeringen vil afsætte to milliarder kroner til landets ældre patienter over en fireårig periode, fortæller sundheds- og ældreminister, Sophie Løhde (V).

Indsatsten halter i forhold til landets ældste patienter. Alene sidste år var der på landsplan cirka 40.000 genindlæggelser af ældre over 65 år.

Det vil regeringen nu lave om på.

Derfor lægger man op til at afsætte 500 millioner kroner til den ældre patient i 2016, og i alt to milliarder kroner i perioden fra 2016-2019. Pengene skal blandet andet komme fra den kommende finanslov.

- Regeringen ønsker at styrke indsatsen over for ældre patienter. Det handler om, at vi skal styrke kvaliteten og plejen før, under og efter sygehusindlæggelse for de mange ældre patienter, som er i kontakt med vores fælles sundhedsvæsen, siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V).

- Derfor lægger vi nu op til at investere to milliarder kroner målrettet de ældre patienter over de næste fire år.

For mange bliver unødigt indlagt

Alene i 2014 var der omkring 67.000 såkaldte forebyggelige indlæggelser af ældre. Det vil sige indlæggelser som følge af eksempelvis væskemangel, forstoppelse og blærebetændelse, der kunne have været undgået, hvis man havde taget bedre hånd om de ældre i for eksempel hjemmesygeplejen eller på plejehjemmene.

De mange sygehusindlæggelser er en udfordring for både de ældre og sundhedsvæsnet, og det er derfor, regeringen nu vil afsætte to milliarder kroner til området.

- Der er alt for mange ældre patienter, som bliver unødigt indlagt, og som bliver unødigt genindlagt fordi vi ikke er tilstrækkeligt gode til at følge op med den fornødne pleje og behandling efter sygehusindlæggelse. Vi ser desværre også alt for mange ældre mennesker, som bliver placeret i en hospitalsseng på gangen eller klods op af en elevator. Det er uværdigt, mener Sophie Løhde.

- Regeringen ønsker at iværksætte arbejdet med en national handlingsplan for ældre medicinske patienter, og her og nu at gå i gang med en akutplan mod overbelægning de steder, hvor vi har nogle store problemer og samtidig generelt styrke indsatsen ude i kommunerne.

Handlingsplanen skal blandt andet sikre, at den forbyggende indsats ude i kommunerne forbedres, så de ældre får den bedst mulige hjælp og pleje derhjemme og undgår unødige sygehusindlæggelser.

Slagelse er det gode eksempel

Sophie Løhde fremhæver Slagelse Sygehus som et eksempel på et sted, hvor man allerede er godt i gang med at forbedre forholdene.

- På Slagelse Sygehus har man virkelig formået at få reduceret overbelægningen på de medicinske afdelinger. Man har igangsat et meget målrettet stykke arbejde. Det forestiller jeg mig, at flere kan lære af, siger sundheds- og ældreministeren.

Det er det såkaldte ’Sikkert Patientflow’, der på Slagelse Sygehus ifølge Løhde har medvirket til, at ”alle ældre patienter har en seng på en stue”.

’Sikkert Patientflow’ er et samarbejde mellem 12 akutsygehuse fra alle fem regioner. Her forsøger man at blive bedre til at forudsige udskrivelser og indlæggelser samt tilpasse ressroucer; blandt andet ved hjælp af korte, daglige tavlemøder.

Regeringen vil prioritere indsatsen i forhold til de ældre patienter som led i forhandlingerne om satspuljen og Finansloven for 2016.