Regeringen vil bane vej for skibe uden kaptajn

Førerløse skibe skal øge sikkerheden på havet og skære omkostninger væk, siger erhvervsministeren.

Kaptajnen skal væk fra broen, og der skal i den nærmeste fremtid sejle førerløse skibe i de danske farvande.

Det siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), der vil have ændret lovgivningen for at bane vej for de førerløse skibe.

Ministeren understreger, at målet blandt andet er at bruge den nye teknologi til at undgå ulykker på havet. Han medgiver samtidig, at det kan lyde "helt vanvittigt".

- Men al erfaring viser, at det er mennesker, der begår fejl. Det er ikke maskinerne, der begår fejl, siger ministeren.

Menneskelige fejl

Han henviser til en foranalyse, som Søfartsstyrelsen og DTU har lavet. Rapporten bygger på erfaringer med selvkørende biler og ubemandede fly.

Samtidig er der set på tilsvarende projekter vedrørende skibe.

Kommercielle skibe er udstyret med elektroniske navigationsinstrumenter, der blandt andet informerer om skibets position, om afstanden til andre skibe og om skibenes kurs og fart.

Større skibe styres ved, at ruten plottes ind i et elektronisk søkort, hvorefter en autopilot holder skibet på sin rute.

Roret styres manuelt ved manøvrering eller for at håndtere en fejlsituation.

Alligevel sker der hvert år et stort antal kollisioner og grundstødninger. Af rapporten fremgår det, at menneskelige fejl i perioden fra 2011 til 2016 var en udløsende faktor i 62 procent af hændelserne med skibe indregistreret i EU.

Tallene kommer fra European Maritime Safety Agencys uheldsstatistikker.

Billigere varer i supermarkedet

Ud over at gøre havet mere sikkert, så skal de førerløse skibe gøre det billigere at sejle med fragt, da der skæres ned på mandskabet.

Ifølge Brian Mikkelsen vil det forhåbentlig betyde billigere varer i supermarkedet, da transportudgifter indgår i prisen.

Ministeren forventer også, at det kan blive billigere for passagererne at tage en tur med førerløse færger.

- Jeg kan sagtens se for mig, at passagerfærger bliver uden en egentlig kaptajn på broen. Når jeg kører med metro i København, står der heller ikke en chauffør foran, og det er endnu mere sikkert, end hvis der sidder en chauffør, som kan falde i søvn eller sidde og spille videospil, siger ministeren.

Ifølge Brian Mikkelsen kan der være førerløse skibe i de danske farvande inden for ganske kort tid.

- Jeg har i hvert fald tænkt mig at sætte mig i spidsen for, at vi får gennemført det i Danmark som det første land i verden på en forsvarlig måde. For vi er en søfartsnation, siger Brian Mikkelsen.

Ministeren påpeger, at der i dag er lovgivning, som spænder ben for de førerløse skibe.

Det er blandt andet påkrævet, at broen er bemandet, og i visse situationer er der også krav om en person til overvågning af det omgivende farvand.

- Men nu kan vi dokumentere, at sikkerheden bliver bedre, uden at der er en person på skibet, siger Brian Mikkelsen.

Søfartsstyrelsen bakker op

Hos Søfartsstyrelsen mener vicedirektør Troels Blicher Danielsen, at de føreløse skibe kan øge sikkerheden og skabe vækst i branchen.

- Perspektivet er stort og vil særligt være det på de dele af skibsfarten, der er kystnære, siger han.

Vicedirektør Troels Blicher Danielsen fra Søfartsstyrelsen forventer, at førerløse skibe kan sætte Danmark på søkortet. (© DR Nyheder)

Vicedirektøren forventer, at de førerløse skibe vil komme uanset hvad, og så kan Danmark lige så godt indtage en førerposition, siger han.

- Det kan bringe Danmark på landkortet - eller søkortet, om man vil - i forhold til den digitale udvikling, som tager fart i skibsfarten i øjeblikket, siger han.

Vil overhale førerløse biler

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har netop frigivet forsøg med førerløse biler, men Brian Mikkelsen forventer, at de førerløse skibe vil blive langt mere udbredte herhjemme.

- Jeg tror på førerløse biler i løbet af nogle år også i Danmark, og det vil også give bedre sikkerhed og udnyttelse af de energiformer, vi har, men førerløse skibe i Danmark er tættere på, end man måske tror, for det er nemmere at gennemføre, giver mere sikkerhed og bedre udnyttelse af ressourcerne, siger Brian Mikkelsen.

Han kan ikke sætte en eksakt dato på, hvornår de første førerløse skibe sejler rundt i de danske farvande, men det bliver før 2020, garanterer han.

Facebook
Twitter