Regeringen vil beskære foreninger: Kommer som en tyv om natten

Som en del af finansloven vil regeringen nedlægge momsordning for frivillige organisationer. Det vil ramme 2.000 børn, frygter Mødrehjælpen. Skatteminister maner til ro.

Regeringens finanslovsudspil vil blandt andet få konsekvenser for Kirkens Korshær, der hjælper hjemløse og andre udsatte. (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

Det vækker ramaskrig i en lang række almennyttige foreninger landet over, at regeringen i sit forslag til finansloven vil afskaffe en ordning, der kompenserer foreninger for en del af den moms, de betaler.

Forslaget vil samlet set koste cirka 155 millioner kroner, og det vil direkte ramme en lang række organisationers frivillige sociale arbejde, lyder det fra regeringens eget Frivilligråd.

Hos Mødrehjælpen hjælper og rådgiver man blandt andet gravide i sårbare situationer samt voldsudsatte kvinder og børn. Her lyder vurderingen, at cirka 2.000 børn fremover må undvære hjælp, hvis regeringens forslag bliver til virkelighed.

- Det er børn, som er i krise og har rigtig meget brug for hjælp. Vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe dem, men vi må se i øjnene, at en så stor besparelse vil betyde, at vi kommer til at hjælpe færre, siger Mødrehjælpens direktør, Mads Roke Clausen.

- Jeg er skuffet og forundret over, at man ikke har en større forståelse for det vigtige arbejde, der sker i de frivillige sociale organisationer, siger han.

Som en tyv om natten

Kirkens Korshær mister ifølge organisationens chef, Helle Christiansen, omkring fire millioner kroner, som man allerede har budgetteret med. Regeringen lægger op til at nedlægge ordningen fra årsskiftet.

Det vil gå ud over ”helt basale tilbud om mad, bad, tøj, menneskeligt nærvær”, siger hun.

- Det kommer som en tyv om natten. Man har ikke på nogen måde givet os mulighed for, hvis man endelig vil den vej, at justere vores arbejde, så det ikke skal ramme og skade eksisterende aktiviteter, siger Helle Christiansen.

- Vi er meget forbløffede og meget, meget bekymrede over, at regeringens fremsætter det her forslag. Vi kan slet ikke forstå det, når samme regering og politiske flertal ofte udtrykker ønske om at ville samarbejde med netop de almennyttige foreninger og de mange frivillige, som organiserer sig i vores arbejde.

Andre foreninger, der står til at blive påvirket af regeringens forslag, tæller blandt andre Børnecancerfonden, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Handicap Forbund og LGBT Danmark.

Dårligt arbejde

I Frivilligrådet, der har til opgave at rådgive regeringen og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer, er formand Vibe Klarup ligeledes forundret over forslaget.

- Det rammer grundkernen i den frivillige sociale indsats i Danmark rigtig hårdt, siger hun.

Hun undrer sig især over timingen i forslaget, da Frivilligrådet i disse dage er i gang med at lægge sidste hånd på en række anbefalinger til netop regeringen om, hvordan man kan styrke det frivillige sociale arbejde i Danmark.

VLAK-regeringen lægger i sit regeringsgrundlag, der blev skrevet for mindre end et år siden, ligeledes op til at styrke den frivillige indsats i Danmark.

- Vi har allerede taget initiativ til at styrke muligheden for at kunne levere en frivillig indsats i Danmark og vi vil også fremadrettet arbejde for, at der er de bedst mulige rammer for, at private organisationer og frivillige kan tage et medansvar, hedder det i regeringsgrundlaget.

Netop på baggrund af regeringens tidligere udmeldinger om en styrket indsats for det frivillige arbejde i Danmark, bør den hurtigst muligt droppe sit aktuelle forslag om at nedlægge momsordningen, mener formanden for regeringens Frivilligråd.

- Beskeden til regeringen må være: Det her er dårligt arbejde, og jeg håber, at I med det samme tager det her forslag af bordet, siger Vibe Klarup.

Vil oprette ny pulje

Regeringens forslag går ud på, at man vil nedlægge den såkaldte købskompensationsordning for almennyttige foreninger. Det betyder, at foreningerne ikke længere vil have mulighed at blive fritaget for moms på indkøb. Ordningen blev indført i 2007 af VK-regeringen og Dansk Folkeparti.

Men i løbet af de seneste 10 år er der ifølge regeringens forslag til næste års finanslov sket ”en glidning væk fra ordningens oprindelige formål”.

Derfor foreslår regeringen, at man nedlægger ordningen for i stedet at frigøre midler til ”en styrket kontrolindsats” i det kriseramte skattevæsen.

Samtidig foreslås det at oprette en ”reserve til støtte af almennyttige foreninger”. Den reserve vil være på 67 millioner kroner, men det er alt for lidt og alt for ukonkret, lyder kritikken.

- Det er fuldstændig uklart, hvad de penge skal gå til, og hvordan man kan søge dem, siger Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen.

- Det er ikke penge, vi kan regne med eller stole på. Hvis vi skal lave effektivt hjælpearbejde til børn i krise, så bliver vi nødt til at være sikre på, at vi har nogle penge, som vi ved, at vi kan bruge på den hjælpeindsats, siger han.

Skatteminister: Ordningen er løbet løbsk

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) mener, at ordningen med momsrefusion er gået for vidt, fordi en række foreninger og organisationer benytter sig af den, selvom ordningen ikke er tiltænkt dem.

Han understreger desuden, at regeringen foreslår at oprette en særlig pulje, som almennyttige foreninger kan få gavn af, når den nuværende ordning er fortid.

Ordningen var oprindeligt tiltænkt humanitære formål, sygdomsbekæmpelse og hjælp til socialt udsatte. Foreninger, der beskæftiger sig direkte med de områder, blev ifølge de seneste tal fra Skatteministeriet momskompenseret for omkring 62 millioner kroner, og derfor vil en ny pulje på omkring 67 millioner kunne dække de organisationers manglende kompensation, lyder det.

- Det er ikke rimeligt, at vi for eksempel via skatten giver et tilskud til Roskilde Festival på 10 millioner om året. Den kan godt stå på egne ben. Så derfor lægger regeringen op til at afskaffe den her købemoms-ordning.

- Men vi reserverer også en væsentlig del af ordningen, nemlig over 60 millioner, der så skal fordeles til nogle af de her foreninger, som bliver ramt, siger skatteministeren.

Nogle af foreningerne er ude og sige, at du skyder store huller i deres grundlag. Hvad vil du sige til dem?

- Vi indgår gerne i drøftelser, og det vil jeg i første omgang gøre med de partier, der står bag finansloven. Det er penge, der skal gå til at genopbygge skattevæsenet og mere skattekontrol. Der vil vi også drøfte, hvordan vi skal fordele den rest, der er tilbage. Og jeg tror, det er muligt at tilgodese nogle af dem, der oprindeligt var tiltænkt at skulle tilgodeses, og så sortere dem fra, som er kommet ind, men som godt kan stå på egne ben, siger Karsten Lauritzen.

DF: Vi må se på det

Dansk Folkeparti ventes at blive afgørende i de kommende forhandlinger om næste års finanslov, og partiets skatteordfører understreger, at regeringens forslag om at tilføre penge til en styrket skattekontrol har DF’s fulde opbakning.

Om det lige skal ske ved at nedlægge momsordningen for almennyttige foreninger, vil skatteordfører Dennis Flydtkjær (DF) endnu ikke lægge sig fast på.

- Vi lytter selvfølgelig til kritikken af denne finansiering og vil også tage det med i drøftelserne med regeringen. Men det er klart, at hvis vi skal bruge nogle penge på et stærkere skattevæsen og en stærkere kontrol, så man kan undgå svindel og spekulation, så skal det jo finansieres.

- Men om det her er det rigtige er vi ikke afklarede omkring.

- Kommer regeringen med et super godt argument for, hvorfor det her er fornuftigt, så kigger vi konstruktivt på det, og vejer det op imod kritikken fra foreningerne, som selvfølgelig ikke er glade, siger Dennis Flydtkjær.

Facebook
Twitter