Regeringen vil give kommuner lov til at forbyde dieselbiler

Regeringen får ros for udspil, der begrænser forurenende dieselbiler og brændeovne, men ikke for planerne om at udvide lufthavnen.

Regeringens forslag til grønnere byer handler om alt fra bedre idrætsfaciliteter, bedre luft i byerne, en udvidelse af lufthavnen og en ny Køge Strandpark. (Foto: Philip Davali © Scanpix)

Hvert år dør 4.600 danskere ifølge Det Nationale Center for Miljø og Energi (DCE) for tidligt på grund af luftforurening.

Det har længe været kendt, men nu vil regeringen også gøre noget ved det.

I et nyt udspil lægger regeringen op til at give kommmunerne en række nye muligheder for at begrænse biltrafikken fra diesel- og benzinbiler, stille krav om partikelfiltre på dieselbilerne og forbyde ældre brændeovne.

- Ligesom det er lykkedes at få rent badevand i havnen i blandt andet København, Aarhus og Aalborg, skal det også lykkes at gøre luften i byerne renere, står der i udspillet.

Forbudt for forbrændingsmotorer

Konkret vil regeringen give bykommuner mulighed for at lave nulemissionszoner, hvor der kun må køre køretøjer uden forbrændingsmotor. Kommunerne får også mulighed for at forbyde ældre brændeovne produceret før 2008 i områder med fjernvarme og naturgas.

De store byer Købehavn, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg får derudover mulighed for at indføre skærpede krav i miljøzonerne, så dieselbiler uden partikelfilter ikke må køre ind.

I dag er der i miljøzonerne kun krav til større køretøjer som busser og lastbiler.

Som et plaster på såret får 10.000 dieselbil-ejerne med lavere indkomst mulighed for at søge et tilskud på 2.000 kroner til at få sat et partikelfilter på deres bil.

Ingen brændeovne havde været bedre

Ifølge Steffen Loft, der er professor på Institut for Folkesundhed på Københavns Universitet er der mange gode ting i udspillet. Blandt andet mener han, at nulemissionszonerne vil gøre en forskel, hvis kommunerne altså vælger at indføre dem.

- Det giver kommunerne frihed til at være så ambitiøse som muligt. Byerne har typisk været længere fremme i forhold til grøn omstilling end regeringen, og man kan så håbe på, at de vil gå til stregen af, hvad der er mulig, siger han.

Han havde dog gerne set, at regeringen havde været mere ambitiøse, når det kommer til brændeovnene.

- Regeringens forslag er bedre end ingenting, men det ville være værd at overveje helt at forbyde brændeovne i tætbefolkede områder. En nyere brændeovn er selvfølgelig bedre end en gammel, men ingen brændeovn er bedre end en ny, siger han.

Kritik af lufthavnsplaner

Regeringens udspil handler ud over luftforurening også om mere natur i byerne, bedre idrætsfaciliteter og udvikling på en række områder.

Et af dem går direkte i mod ambitionen om bedre luft - regeringen vil i udspillet nemlig give grønt lys til at udvide Københavns Lufthavn.

Ifølge udspillet vil det betyde, at der i 2045 bliver plads til 45 millioner rejsende om året i lufthavnen mod de 30 millioner, der kom forbi i 2019.

Sker det vil det betyde mere luftforurening i området omkring lufthavnen, lyder det fra professor Steffen Loft.

- Der bliver udledt masser af partikler fra fly, så hvis der kommer flere starter og landinger i Københavns lufthavn, vil det øge forureningen både i luften og i forhold til støj, siger han.

Skrappere krav til krydstogtskibene

Regeringens støttepartier er også overvejende positive især over for tiltagene mod luftforurening.

- Det er fremragende, at der endelig sker noget på luftforurening. Folk dør som fluer som konsekvens af brændeovne og dieselbiler. Det er en overset dræber, som er skyld i meget sygdom og død. Det er vigtigt, at vi sætter ind overfor, siger Carl Valentin, miljøordfører for SF.

Samme toner lyder fra Enhedslisten.

- Helt overordnet er der enormt meget af det, som har stået på Enhedslistens ønskeseddel i rigtig mange år, siger politisk ordfører Mai Villadsen og fremhæver blandt andre forslagene om nulemissionszoner og bedre ladestruktur.

Men Enhedslisten er også klar til at kræve mere.

Partiet er blandt andet i mod udvidelsen af lufthavnen og havde også gerne set skrappere krav til de krydstogtskibe, der lægger til kaj i Danmark.

- Vi mener, at det kun skal være muligt at lægge til, hvis man er elbaseret. Sådan bør det være om nogle år, for det har en enorm påvirkning på luftforureningen i København. Og den sundhedsregning skal københavnerne ikke betale for andres shoppingture, siger hun.

Her er et udvalg af regeringens forslag

  • København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg får mulighed for at forbyde dieselpersonbiler uden partikelfiltre i miljøzoner.

  • Bykommuner får mulighed for at lave zoner, hvor benzin- og dieselbiler ikke må køre.

  • Kommuner får mulighed for at forbyde ældre brændeovne i områder med kollektiv varmeforsyning.

  • Mulighed for at begynde udvidelsen af lufthavnen i Kastrup.

  • Kommuner får mulighed for at øremærke grønne parkeringspladser til el- og delebiler med ladestandere.

  • Der indføres et sprøjteforbud på visse offentlige og private arealer.

  • Der skal være markant flere idrætsfaciliteter i København og på Frederiksberg.

  • Køge Bugt Strandpark skal moderniseres med inspiration fra blandt andet Amager Strandpark.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk