Regeringen vil gøre tvangsfjernelser billigere for kommunerne

Økonomien skal ikke være en hindring for, at udsatte børn kan få et bedre liv, siger social- og indenrigsministeren.

Lolland Kommunes borgmester ser hellere, at staten betaler alle udgifter til anbringelser af børn. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Regeringen kommer nu med et udspil, der skal følge op på løfterne om at gøre noget for de udsatte børn.

Det skal nemlig ikke være økonomien, der afgør, hvordan kommunerne løser sager om tvangsfjernelser og frivillige anbringelser, lyder det.

- Jeg hører bekymringer fra forskellige organisationer om, at økonomien nogle gange kommer til at veje for tungt, og at vi dermed ikke får gjort det rigtige for de mest udsatte børn. At vi eksempelvis ikke får anbragt de børn, der har brug for en ny familie med nogle voksne, der kan tage sig ordentligt af dem, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

I dag får kommunerne 25-50 procent refusion fra staten i sager med udgifter på 830.000 kroner og mere.

Men nu foreslår regeringen, at kommunerne fremover får 75 procent refusion for beløb over 2.050.000 kroner. Refusionen gælder ikke kun for tvangsanbringelser, men også for de frivillige anbringelser.

Kommunerne med de dyreste anbringelsessager skal slippe billigere, siger Astrid Krag. (Foto: (C) DR Nyheder © (C) DR Nyheder)

- Det her er et vigtigt skridt i at sørge for, at der bliver den rigtige indsats for de mest udsatte børn, og at det ikke er økonomien, der afgør det, siger Astrid Krag.

- Og det her kommer til at betyde noget for økonomien i de kommuner, som har de tungeste børnesager.

Et skridt i den rigtige retning

En af de kommuner er Lolland, som ifølge borgmester Holger Schou Rasmussen (S) har over 250 anbringelser.

- Vi har rigtig mange frivillige anbringelser og rigtig mange tvangsfjernelser. Så det er en forholdsvis stor udgiftspost, vi har på det område, siger borgmesteren.

Lolland Kommunes borgmester, Holger Schou Rasmussen, ser helst, at staten overtager udgifterne i alle sager om anbringelse af børn. (Foto: (C) DR Nyheder © (C) DR Nyheder)

Faktisk mener han, at sager om anbringelse af børn vedrører staten og ikke blot den enkelte kommune. Og da mange af familierne vælger bestemte kommuner, finder han det rimeligt, hvis staten går ind og påtager sig hele udgiften i disse sager.

- Derfor så jeg gerne, at det her blev lagt ind som en udgift for staten og ikke for den enkelte kommune, lyder det fra borgmesteren.

Dog mener Holger Schou Rasmussen, at udspillet er et skridt i den rigtige retning. Men da kommunen kun har ganske få af de rigtig dyre sager, ser han hellere, at der bliver givet et tilskud i samtlige sagers bundpris.

- Så ville man i langt højere grad hjælpe en kommune som Lolland.

Vil fjerne søskendeloft

Det ønske vil social- og indenrigsminister Astrid Krag ikke at forholde sig til, da DR Nyheder snakker med hende.

- Jeg tror, det er et afgørende løft, vi nu sikrer af økonomien, som jo særligt kommer de kommuner til gavn, hvor der er rigtig mange udsatte børn. Nu sikrer vi en større hjælpende hånd til de kommuner, der har de dyreste børnesager, som truer med at vælte det kommunale budget.

Hun forklarer desuden, at udspillet også indeholder et forslag om at fjerne det søskendeloft, der i dag betyder, at der i en sag skal være mindst fire anbragte søskende, før en kommune kan samle sagerne til én refusionssag.

Med det nye udspil vil refusionsgrænserne omfatte kommunernes samlede udgifter til anbragte søskende uanset antal.

FacebookTwitter