Regeringen vil hastebehandle lov, der fjerner statsborgerskab for fremmedkrigere

Den seneste udvikling i Nordsyrien gør indgreb nødvendigt, siger statsministeren.

Indtil nu er der kun sket en flugt fra Ain Issa-lejren, men ifølge DR's Mellemøstkorrespondent, Michael S. Lund, så er der en risiko for at en forværring af krigen kan føre til flugt fra andre lejre, hvor IS-fanger opholder sig. (Foto: Erik De Castro © Scanpix)

Fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab skal fratages deres danske pas.

Det vil regeringen have Folketinget til at hastebehandle, meddeler statsminister Mette Frederiksen (S) i en pressemeddelelse.

- Der er risiko for, at de kurdisk kontrollede IS-lejre i grænseområdet bryder sammen, og at fremmedkrigere med dansk statsborgerskab søger mod Danmark. Det er mennesker, der har vendt Danmark ryggen og med vold kæmpet mod vores demokrati og frihed. De udgør en trussel mod vores alles sikkerhed, siger hun og fortsætter:

- De er uønskede i Danmark. Regeringen vil derfor gøre alt, hvad der er muligt, for at forhindre dem i at komme tilbage til Danmark.

Lovforslaget vil gøre det muligt fra et skrivebord i Danmark, at fratage statsborgerskabet fra fremmedkrigere. Men det gælder kun, hvis personen er statsborger i et andet land. Lovforslaget gælder således ikke, hvis personen bliver statsløs ved fratagelsen.

Personen behøver ikke være i Danmark for at deres statsborgerskab kan blive taget fra dem.

Fangeflugt fra IS-lejr

Årsagen til, at regeringen vil hastebehandle dette lovforslag, er, at der igår skete en fangeflugt fra en lejr i Nordsyrien, der huser børn og koner til IS-krigere.

Det anslås, at flere hundrede flygtede fra Ain Issa-lejren, som den hedder.

Flugten sker efter Tyrkiets offensiv i Nordsyrien, der går efter kurdiske YPG-militser, som indtil nu har stået for forvarringen af IS-fangerne. Kurderne er nu optaget af at forsvare sig mod den tyrkiske offensiv og har derfor opgivet at kontrollere Ain Issa-lejren.

Tidligere har DR's Mellemøstkorrespondent Michael S. Lund fået bekræftet, at der sad 1-2 personer med tilknytning til Danmark i Ain Issa-lejren, men eftersom at fangerne kan være flyttet undervejs, så kan man ikke vide med sikkerhed, om de har været en del af flugten.

Derudover siger Michael S. Lund at der er sket en flugt fra Jirkin-fængslet i byen Qamishli. Her skal der ifølge kurdiske YPG været flygtet fem mænd.

Bredt flertal i Folketinget

I pressemeddelsen fra Statsministeriet står der, at Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance på forhånd har sagt, at de bakker op om en hastebehandling af lovforslaget.

Statsministeriet forklarer også, at situationen i det nordlige Syrien kan have alvorlige konsekvenser for de civile i området, og derfor mener ministeriet, det kan føre til nye bølger af flygtninge, migranter og internt fordrevne.

Indtil nu er det bekræftet, at mindst 130.000 mennesker i Nordsyrien er internt fordrevet som følge af eskaleringen i området.

Ministeren tager beslutningen

Når der skal tages stilling til, om en fremmedkriger skal have frakendt sit danske statsborgerskab, så bliver det den siddende minister, der træffer beslutningen:

- Med forslaget vil det som udgangspunkt være udlændinge- og integrationsministeren, der vurderer, om pågældende har udvist en handlemåde, der er til alvorlig skade for landets vitale interesser og herefter træffer afgørelse, om der skal ske frakendelse, står der i lovudkastet.

FacebookTwitter