Regeringen vil kompensere udligningsramte kommuner med 1,4 milliarder kroner

Mange kommuner står til milliontab med nye regnemetoder. Regeringen vil nu kompensere dem.

- Kriterierne er ændret for, hvordan vi opgør udgifter til ældre og handicappede, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA). (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

85 kommuner står nu til at få et økonomisk plaster på såret som følge af nye regnemetoder i det såkaldte udligningssystem.

Udligningssystemet skal sikre en udjævning af forskellene i kommunernes økonomiske muligheder, som skyldes variationer i eksempelvis skattegrundlag, alderssammensætning og den sociale sammensætning.

Årsagen til den økonomiske kompensationen er, at kommunernes udgifter til ældre og voksne med handicap fra 2019 bliver beregnet mere præcist.

Og det er netop de beregninger, der gør, at 85 kommuner i fremtiden vil modtage færre penge i kommunal udligning - derfor skal de nu kompenseres i de næste to år.

- Kriterierne er ændret for, hvordan vi opgør udgifter til ældre og handicappede. Det har rent teknisk betydet, at en række kommuner får færre penge, end de ellers ville have fået.

- For at kompensere dem har vi afsat 2 x 700 millioner kroner til at øge likviditeten i de kommuner, som får et tab som følge af det her, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA).

S hilser velkommen

De 1,4 milliarder kroner skal gøre overgangen fra én udligningsberegning til en anden blødere.

- Udgangspunktet er, at vi kompenserer de kommuner, der er blevet ramt af den her ordning. Det sker på lige fod med, at vi kompenserede de kommuner, der blev ramt af problemer med udligning i forhold til udlændinges uddannelsesniveau i foråret, siger Simon Emil Ammitzbøll Bille.

Socialdemokratiet hilser det velkomment, at de mange kommuner nu bliver kompenseret efter indførelsen af de nye regnemetoder.

- Det er kun ret og rimeligt, at man laver en overgangsordning og kompenserer nogle af de kommuner, der er blevet hårdt ramt. Det vil vi naturligvis lægge stemmer til, siger finansordfører Benny Engelbrecht (S).

Socialdemokratiet foreslog selv for få uger siden at kompensere kommuner, der er blevet hårdest ramt af fejl i udligningssystemet, med et samlet engangsbeløb på to milliarder kroner.

Efter et længere forhandlingsforløb måtte regeringen i foråret erkende, at der ikke kunne laves en aftale om en nye fordelingsnøgle til de milliarder af kroner, som landets 98 kommuner skal dele i mellem sig.

Facebook
Twitter