Regeringen vil reformere det offentlige: Det skylder vi borgerne og de ansatte

En ”sammenhængsreform” skal gøre den offentlige sektor mere smidig og mindre bureaukratisk.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA), innovationsminister Sophie Løhde (V) og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) præsenterer regeringens "sammenhængsreform".

Der skal være færre regler, mindre bureaukrati og større sammenhæng i den offentlige sektor.

En målsætning, som er blevet delt af skiftende regeringer i de seneste årtier, skal nu gøres til virkelighed.

Sådan lyder det fra den nuværende VLAK-regering og innovationsminister Sophie Løhde (V), som står i spidsen for en ny ”sammenhængsreform”.

- Der er medarbejdere og borgere, som hver dag oplever den mangel på sammenhæng, der er i vores tilbud, og hvor vi taber for mange borgere. Eksempelvis den ældre medicinske patient i overgangene fra sygehusene, eller den udsatte familie, som har et hav af forskellige handleplaner og sagsbehandlere, siger Sophie Løhde.

- Vi skylder dem at skabe en bedre kvalitet i vores velfærdstilbud, og det er en af udfordringerne, at vi har alle de her siloer og myndighedsgrænser i den offentlige sektor, som ikke fungerer særlig godt på tværs, og som vi skal have bundet langt bedre sammen, siger hun.

Regeringen vil dog endnu ikke udpege konkrete regler eller bestemt bureaukrati, der bør aflives.

- Vi lægger op til at lave en kulegravning af de store velfærdsområder. Vi lægger ud med ældreområdet og dagtilbuddene, og det er klart, at hvis vi havde alle svarene på forhånd, så kunne man spørge mig om, hvorfor vi så ville lave en egentlig kulegravning, siger Sophie Løhde og understreger samtidig, at hun ikke vil ”frede noget på forhånd”.

- Vi går nu grundigt til værks og inviterer også alle medarbejderne med om bord, fordi vi tror, at de er en af nøglerne til at vide, hvor skoen trykker i det daglige. Det tror jeg sådan set, at de ved væsentligt mere om end politikerne på Christiansborg, siger hun.

Fire veje mod mere sammenhæng

Det er i det hele taget begrænset, hvad regeringen præsenterer af konkrete ideer for at skabe bedre sammenhæng i den offentlige sektor, ligesom den heller ikke opstiller nogen konkrete mål for reformarbejdet.

Regeringen har dog udset sig fire overordnede områder, som tilsammen skal udgøre en ny sammenhængsreform.

For det første skal de offentligt ansatte medarbejdere have ”mere tid til kerneopgaven”. Der skal ikke bruges tid på unødvendige krav og registreringer, og mængden af krav og regler skal i det hele taget reduceres.

For det andet skal der samarbejdes mere og bedre på tværs af de forskellige områder i den offentlige sektor. Mindre silotænkning og mere sammenhæng skal munde ud i ”bedre velfærd på tværs af sektorer”, som regeringen formulerer det.

For det tredje skal der udvikles ”en mere tidssvarende offentlig sektor”. Det skal blandt andet ske ved at implementere nye teknologier og digitale løsninger for borgerne. Samtidig vil regeringen i højere grad gøre brug af ”nudging” i den offentlige sektor samt etablere en enhed, der systematisk skal sammenligne kommuner og regioners opgaveløsninger.

For det fjerde skal der være ”bedre ledelse” i den offentlige sektor. Regeringen har allerede nedsat en såkaldt ledelseskommission, og der skal også sættes særligt fokus på bedre ledelse på landets folkeskoler og i sundhedsvæsenet.

Hele regeringens udspil kan læses her.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil også involvere sig i arbejdet i den kommende tid, som blandt andet byder på såkaldte dialogmøder på Marienborg med centrale aktører samt en danmarksturné i landets 98 kommuner med deltagelse af innovationsminister Sophie Løhde og andre relevante ministre.

Reformarbejdet skal afsluttes og præsenteres i starten af 2018.

Facebook
Twitter