Regeringen vil sætte 40.000 på halv kontanthjælp i 2017

Mere end 40.000 mennesker vil om et par år modtage integrationsydelsen, der er en halvering af kontanthjælpen.

I dag får en enlig flygtning over 30 år kontanthjælp på 10.849 kr. om måneden før skat. Med integrationsydelsen vil det falde til 5.945 kr. om måneden før skat. (Foto: BAX LINDHARDT © Scanpix)

Ikke mindre end 40.100 personer bliver ramt af den lave integrationsydelse i 2017, hvis regeringen som ventet får udvidet ordningen i en ny udlændingeaftale.

Det viser nye tal fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Integrationsydelsen er målrettet nytilkomne udlændinge og svarer nogenlunde til SU-niveau.

Regeringen har allerede fået vedtaget, at ydelsen kommer til at gælde alle udlændinge, der kommer til Danmark efter 1. september i år.

Netop nu forhandler de blå partier om at udvide ordningen, så den også kommer til at gælde alle, der har opholdt sig i mindre end syv ud af de sidste otte år i Danmark.

Alt tyder på, at udvidelsen bliver en del af en ny udlændingeaftale, der i øjeblikket forhandles om mellem de blå partier.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) mener, at ordningen bliver et rigtig godt incitament for flygtninge til at komme ud på arbejdsmarkedet.

- Meningen er jo ikke, at man skal være på integrationsydelsen i mange år. Meningen er, at man skal ud på arbejdsmarkedet. Og helt ærligt, hvis man har været i Danmark i for eksempel fem år, er det på tide at komme i arbejde. Integrationsydelsen er et rigtig godt incitament til netop at komme ud på arbejdsmarkedet, siger hun.

Inger Støjberg påpeger, at personer på integrationsydelsen kan få en sprogbonus på 1.500 kroner om måneden, hvis de består den såkaldte danskprøve 2.

Rød blok: Skader integrationen

Partierne i rød blok er rystede over, at så mange mennesker nu får så lidt at leve for.

- Det er enormt mange mennesker, der nu vil komme under fattigdomsgrænsen. Vi taler om familier og børn, som måske ikke har mulighed for at blive i de lejligheder, de bor i nu. De vil blive marginaliseret endnu mere, end de er i forvejen, siger de radikales udlændingeordfører Sofie Carsten Nielsen.

Hun mener, at ydelsen skader integrationen, og at en stor gruppe mennesker nu får svært ved at være i kontakt med det danske samfund.

- Det er bare ikke vejen frem for at få en bedre integration eller få flere i arbejde. Det sender et signal til alle med anden etnisk baggrund i Danmark om, at de ikke er velkomne. 'Vi behandler jer anderledes', siger Sofie Carsten Nielsen.

Enhedslisten er særligt bekymrede for de konsekvenserne for børnene, der vokser op i en familie på integrationsydelse.

- Det er meget, meget alvorligt. Rigtig mange af dem, der bliver ramt af de her ekstremt lave ydelser, er børn, og de kommer til at vokse op i fattigdom her i Danmark. Det er et problem for dem, og det er et problem for integrationen, siger politisk ordfører Johanne Schmidt-Nielsen.

Socialdemokraterne røg i tirsdags ud af forhandlingerne om udlændingestramningerne, fordi partiet ikke kunne få en række krav om bedre forhold for børn igennem til gengæld for at sluge integrationsydelsen.

Partiets integrationsordfører, Dan Jørgensen, har efterfølgende kaldt Inger Støjberg "iskold", fordi hun end ikke ville overveje muligheden for, at fattige flygtningebørn kunne få flyverdragter og vinterstøvler.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) forhandler i øjeblikket nye udlændingestramninger på plads med de øvrige blå partier. (Foto: Simon Læssøe © Scanpix)

Det var den tidligere VK-regering, der i første omgang indførte integrationsydelsen - dengang kaldet starthjælpen - i 2002, men SRSF-regeringen afskaffede den kort efter sin tiltræden i 2011.

En undersøgelse fra Rockwool Fonden har vist, at beskæftigelsesniveauet for flygtninge steg med fem procentpoint halvandet år efter indførelsen af starthjælpen i 2002.

Samme fond har dog også slået fast, at "starthjælpsflygtningenes levevilkår præges af fattigdom", og at den lave ydelse "gør det helt umuligt at betale udgifterne i et dansk standardbudget".

Her er regeringens fem forslag til udlændingestramninger:

  • Antallet af personer, der skal modtage den nye lavere integrationsydelse, udvides, så ydelsen ikke kun gælder nytilkomne udlændinge, men også udlændinge, der allerede er i Danmark.

  • Kravene til permanent opholdstilladelse skærpes.

  • Regeringen vil ændre kriterierne for kvoteflygtninge, så man kigger på, hvor integrationsegnet man er.

  • Udlændinge skal selv betale for transport af familiesammenførte til Danmark.

  • Familiesammenføringsreglerne strammes generelt.