Regeringen vil samle svage unge på én uddannelse: Vil nedlægge produktionsskoler

Produktionsskolerne og fem andre uddannelsestilbud til unge uden job og uddannelse skal sløjfes til fordel for én samlet uddannelse ved navn Forberedende Grunduddannelse, hvis det står til regeringen.

Regeringen præsenterer onsdag et udspil, der lægger op til en reform af de forberedende tilbud til unge uden for uddannelsessystemet og arbjedsmarkedet. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Scanpix 2017) (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Regeringen vil rydde op i junglen af uddannelsestilbud, der møder landets svageste unge, når de ikke umiddelbart er klar til en ungdomsuddannelse.

For at sikre, at også de omkring 50.000 unge under 25 år, der hverken er i job eller i gang med en ungdomsuddannelse, får en ungdomsuddannelse, skal flere uddannelser barberes ned til én: Den får navnet Forberedende Grunduddannelse.

Sådan lyder udspillet fra regeringen med undervisningsminister Merete Riisager (LA) i spidsen.

- I dag er det ganske uoverskueligt for de unge, hvad der er, og hvordan man sammensætter det. Derfor foreslår vi, at der kun skal være én uddannelse, så der er et sted, hvor de unge kan gå hen, siger Merete Riisager.

Skal erstatte seks uddannelser

Udspillet fra regeringen kommer en måned efter, at en ekspertgruppe nedsat af regeringen fremlagde en række anbefalinger til, hvordan alle unge får et tilbud, som hjælper dem videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Nu er regeringen altså klar med både form, navn og målgruppe for den nye uddannelse.

Og regeringens kniv skærer seks eksisterende uddannelser væk. Det drejer sig om produktionsskolerne, Den Almene Voksenuddannelse (AVU), Den Forberedende Voksenundervisning (FVU), Ordblindeundervisning for Voksne (OBU), Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU) og Erhvervsgrunduddannelsen (EGU).

- Problemet er, at de unge, der er i forberedende tilbud, er nogle af dem, der har sværest ved at navigere i tilbuddene, og samtidig er der det mest uoverskuelige marked til dem. - Derfor foreslår vi et meget mere simpelt niveau, hvor man på samme sted kan få flere forskellige tilbud.

Den Forberedende Grunduddannelse får tre spor, som de unge kan vælge mellem. Dels er der en forberedende linje til de unge, der ønsker at kvalificere sig til en erhvervsuddannelse eller HF.

En anden linje skal klargøre de unge til at få et job og måske på sigt begynde på en erhvervsuddannelse. Den tredje linje kaldes Produktionsgrunduddannelsen og målrettes elever, der er uafklarede omkring deres fremtid. Målet er, at flere unge kommer godt videre i systemet, siger Merete Riisager.

- I dag er der alt for mange af de unge, der ikke kommer videre i uddannelsessystemet. For mange af de unge bliver såkaldte uddannelsesnomader. Derfor bliver det mere enkelt, siger hun.

Regeringen sætter fokus på unge under 25 år

Blandt de unge mellem 15 og 29 år er 70.000 både uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Med det her tilbud sætter regeringen kun fokus på de unge under 25 år – her er 50.000 uden for.

- Det handler om at skabe ét sted, som er en tryg ramme for de unge, hvor man kun skal starte cyklen og køre et sted hen, siger undervisningsminister Merete Riisager.

I morgen onsdag præsenterer statsminister Lars Løkke Rasmussen, undervisningsminister Merete Riisager og børne- og socialminister Mai Mercado et udspil ved navn ”Tro på dig selv – det gør vi”.

Det samlede udspil lægger op til en reform af de forberedende tilbud til de unge.

S: Glæder os til at se resten af udspillet

Hos Socialdemokratiet er der umiddelbar begejstring for de dele af regeringens udspil, der er sluppet ud.

Idéen med at droppe de seks nuværende tilbud til de unge og skabe ét nyt får en varm modtagelse hos Mattias Tesfaye, erhvervsskoleordfører for Socialdemokratiet:

- Grundlæggende lægger det sig meget godt i forlængelse af vores tanker i Socialdemokratiet. - Mange af de unge mennesker, der har klaret sig dårligt i folkeskolen, de skal have lidt mere hjælp. Det er det afgørende for os, siger han.

Når regeringen har fremlagt udspillet skal det forhandles på plads med Folketingets partier. Derfor er der endnu ingen tidsplan for, hvornår Den Forberedende Grunduddannelse kan sættes i søen.

Facebook
Twitter