Regeringen vil stille færre krav til kommuner: I Næstved kan det give mere tid til velfærd

Der bliver brugt for meget tid på regler og krav om dokumentation, mener chef i Næstved.

På Bakkegården i Næstved kan personalet godt finde mere tid til at være sammen med de ældre, mener Anne Engel, der er distriktschef i Næstved Syd. (Foto: © John Johansen, DR)

Der skal bruges mindre tid på at skrive journaler, føres tilsyn og tjekkes lister i den offentlige sektor.

Det er ønsket fra regeringen, der vil hjælpe kommuner og regioner med at spare på administrationen og have mindre bureaukrati - uden at det går ud over den borgernære velfærd.

Det fortalte statsminister Mette Frederiksen (S) i dag fra talerstolen på KL's politiske topmøde.

- Vi vil gerne drøfte med jer, hvad vi kan gøre for at bidrage til det. Færre målsætninger, mere enkel styring og tilsyn. Færre dokumentationskrav, siger Mette Frederiksen og foreslår et flereårigt samarbejde med kommunerne.

Kommunerne skal i alt finde tre milliarder kroner om året frem mod 2030, står det til regeringen. Men de mange kommuner, der var repræsenteret på tilskuerpladserne til KL's politiske topmøde, skal ikke løse udfordringerne alene.

Grundlæggende ønsker regeringen at lade kommunerne få frihed til selv at administrere velfærden.

- Jeg tror, velfærd er noget, mennesker skaber sammen. Det er lærere, forældre, børn og en skoleleder, der skaber den bedste skole. Og pårørende, de ældre og medarbejerne, der skaber det bedste plejehjem, siger statsministeren.

- Vi skal slippe velfærden fri. Den behøver ikke være ens for alle, siger Mette Frederiksen, som dog nævner, at enkelte områder som sundhedsområdet skal undtages og følge nationale standarder.

Forsøgt i årevis

Også i sin nytårstale sagde statsminister Mette Frederiksen, at hun ønsker mindre kontrol og bureaukrati i den offentlige sektor - men det er ikke et ligefrem en original ambition, regeringen har.

Allerede tilbage i 1983 lød det fra daværende statsminister Poul Schlüter (K), at den offentlige sektor skulle have mere bevægelsesfrihed.

Og siden da har skiftende regeringen kæmpet imod bureaukratiet - men regler er blot blevet flere, og lovgningen er blevet flere og mere omfattende.

Hvornår sker der noget, Mette Frederiksen?

- Det er rigtigt - vi har talt rigtig længe om det. Det, der står i regeringsgrundlaget er, at vi grundlæggende ønsker at sætte velfærden fri, og det er nok det mest vidtgående politiske program, der har været nedfældet, siger hun.

Kommunal chef: Dokumentation stjæler tid

Krav om tilsyn og dokumentation er nogle af de udfordringer, Mette Frederiksen nævner, at kommunerne kæmper med.

Og det kan de genkende i Næstved Kommune, siger distrikchefen i Næstved Syd, Anne Engel.

- Vi er nødt til at sætte en hel del tid af til at dokumentere og sikre, at vores dokumentation er up to date. Det skal den naturligvis være. Men vi skriver nogle gange mere for nogle andres skyld, hvor vi måske kunne nøjes med at dokumentere nogle afvigelser. Det ville vi mene var tilstrækkeligt, siger hun.

Distrikchef i Næstved Syd, Anne Engel, mener at nogle af de mange tilsyn i kommunen kunne slås sammen.

Hun mener i stedet, at der kunne bruges mere tid på borgerne end journalerne og frygter ikke, at det vil gå ud over borgernes sikkerhed, hvis der bliver færre dokumentationskrav.

- Jeg er med på, vi har nogle regler af hensyn til patientsikkerhed, men jeg synes, vi overgør det. Lad os se, om der er nogle af tingene, vi kan slå sammen og mindske tilsynene, siger hun.

Syv kommuner sat fri

At sætte kommuner fri på nogle af deres velfærdsområder er ikke nyt. Tilbage i 2021 begyndte et frisættelsesforsøg i syv kommuner.

I Helsingør og Rebild er der indgået en aftale om at frisætte kommunens dagtilbud, mens der er indgået aftale med Holbæk og Esbjerg om at frisætte folkeskoleområdet og sidst med Middelfart, Langelang og Viborg om ældreområdet. Forsøget slutter i 2024.

Forsøgene i Esbjerg og Holbæk har blandt andet ført til, at nogle skoler har prøvet at have kortere skoledage, mere tid med lærere og helt anderledes tilrettelagte skoleskemaer. Og så er skolerne blevet fri for at at gennemføre nationale tests.