Regeringen vil stramme asylreglerne

SR-regeringen lægger op til permanente ændringer i asyllovgivningen, erfarer DR Nyheder.

SR-regeringen lægger nu op til at stramme asyllovgivningen ved at indføre en mere midlertidig form for opholdstilladelse for asylansøgere og ved at gøre det nemmere at sende flygtninge tilbage til deres hjemland.

Stramningen er en konsekvens af den voldsomme stigning i antallet af asylansøgere, der de seneste måneder er kommet til Danmark.

Det erfarer DR Nyheder.

Permanente regler

Justitsminister Karen Hækkerup (S) og socialminister Manu Sareen (R) præsenterede forslaget, samtidig med at de præsenterede regeringens radikaliseringsudspil.

Ifølge DR Nyheders oplysninger er der tale om en permanent ændring af lovgivningen, der betyder, at man vil give visse asylansøgere ophold på et ringere og mere midlertidigt grundlag end i dag.

Det gælder personer, der ikke anses for at være personligt forfulgte, som for eksempel de mange asylansøgere, der kommer hertil fra Syrien.

Midlertidig beskyttelse

Får en person flygtningestatus i dag, har vedkommende jf. FNs konventioner ret til fem år i Danmark, men med det nye forslag lægger regeringen op til, at myndighederne kan vurdere flygtningens situation efter blot et år i Danmark.

Er der kommet fred i den flygtedes hjemland, kan Danmark sende vedkommende tilbage - også selvom der ikke er opbygget de varige samfundsinstitutioner, som FN-konventionen kræver.

Er der ikke fred, vurderes personens situationen efter yderligere to år.

Der er således med regeringens forslag tale om en mere midlertidig beskyttelse af gruppen af asylansøgere, der ikke anses for at være personligt forfulgte.

Facebook
Twitter