Regeringen vil stramme reglerne for familiesammenføring

Alle børn over seks år skal integrationsvurderes, inden de eventuelt kan blive forenet med mor eller far, hvis regeringen får et nyt lovforslag gennem folketingssalen.

Udlændingestyrelsen står for at vurdere, om der er mulighed for en vellykket integration og lægger blandt andet vægt på længden og karakteren af barnets ophold i hjemlandet og i Danmark. (Foto: © Simon Bohr, Scanpix)

Allerede på fredag vil regeringen have vedtaget et lovforslag, der får konsekvenser for de indvandrerfamilier, der søger om familiesammenføring.

Fremover skal Udlændingestyrelsen lave langt flere såkaldte integrationsvurderinger, fortæller integrationsminister Inger Støjberg (V).

- Jeg fremlægger nu et lovforslag i Folketinget, der dels lukker hullet i forhold til familiesammenføring, men også strammer op. Det betyder, at der med alle børn over seks år, der skal til Danmark, skal laves en vurdering om, hvorvidt de har en chance for at blive integreret i landet, siger ministeren.

Lovforslaget bliver fremlagt i folketingssalen i dag, hvor regeringen vil ønske en hastebehandling, så forslaget kan vedtages og træde i kraft allerede på fredag.

Som reglerne er nu, kræver det ikke en integrationsvurdering, hvis ansøgningen falder senest to år efter, at en forælder er blevet godkendt til at kunne ansøge om familiesammenføring. I dag skal følgende tre kriterier ifølge Udlændingestyrelsen opfyldes, før der skal laves en integrationsvurdering:

  • Ansøgningen om familiesammenføring indgives senere end to år efter, at den forældre, der bor i Danmark, opfylder betingelserne for at søge om familiesammenføring.

  • Barnet er fyldt 8 år på ansøgningstidspunktet.

  • Den ene af barnets forældre fortsat bor i hjemlandet eller i et andet land, hvor også barnet bor.

Det første punkt har hidtil fungeret som en kattelem i lovgivningen, så familierne kunne blive sammenført, så længe ansøgningen landede hos Udlændingestyrelsen inden fristen på to år. Derudover vil regeringen sænke de otte år til seks. Altså en dobbeltstramning.

De nye stramninger er en direkte konsekvens af, at EU-Domstolen 12. april afsagde dom i Genc-sagen om den 25-årige tyrker Caner Genc, der aldrig har været i Danmark, ikke taler dansk, og som kun sjældent har set sin far, der bor i Danmark.

Caner Genc fik afslag på opholdstilladelse i Danmark med den begrundelse, at han ikke har mulighed for at blive ordentligt integreret.

Afslaget strider ifølge EU-Domstolen mod EU's associeringsaftale med Tyrkiet.

Ændringen i familiesammenføringsloven kan også ende for EU-Domstolen, erkender Inger Støjberg.

- Der er altid en procesrisiko, og det er der jo, når man strammer reglerne, men jeg ser det altså også som tvingende nødvendigt at få strammet reglerne for familiesammenføring, så vi selv i højere grad bestemmer, hvem der skal til Danmark, og hvem der ikke skal til Danmark som familiesammenførte, siger integrationsministeren.

Hidtil er der ifølge Udlændingestyrelsens hjemmeside blevet lagt vægt på følgende i integrationsvurderingerne:

  • Længden og karakteren af barnets ophold i hjemlandet og i Danmark.

  • Om barnet har opholdt sig her i landet tidligere.

  • I hvilket land barnet har haft hovedparten af sin opvækst.

  • Hvor barnet har gået i skole.

  • Om barnet taler dansk.

  • Om barnet taler det sprog, der tales i barnets hjemland.

DR Nyheder/ritzau