Regeringen vil tillade dyrkning af cannabis til medicinsk brug

Dyrkningen skal foregå parallelt med fireårig forsøgsordning, siger minister,

Danske landmænd skal have tilladelse til dyrke den medicinske cannabis parallelt med en fireårig forsøgsordning, der sættes i gang fra januar næste år. (Foto: © DREW ANGERER, Scanpix)

Der skal kunne dyrkes medicinsk cannabis i Danmark.

Sådan lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der lægger op til, at danske landmænd skal have tilladelse til dyrke den medicinske cannabis parallelt med en fireårig forsøgsordning, der sættes i gang fra januar næste år.

Forsøgsordningen, hvor alvorligt syge mennesker kan tilmelde sig en ordning med medicinsk cannabis, er hovedårsagen til, at regeringen nu vil gøre det lovligt for danske producenter at producere cannabis, forklarer ministeren.

- Det handler grundlæggende om, at det er danske producenter, som også får lov til at levere på det her område, siger Ellen Trane Nørby.

Over for Politiken har både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet stillet sig positive over for forslaget, og dansk landbrug har tidligere meldt ud, at man er klar til at påtage sig rollen som leverandør.

Det kommer til at kræve en dyrkningstilladelse, hvis man som landmand vil kaste sig ud i cannabisproduktion.

- Man skal selvfølgelig kunne garantere for kvaliteten. Vi taler ikke om cannabis, som skal stå på bar mark. Vi taler om medicinsk cannabis, der skal bruges som smertelindring til alvorligt syge mennesker, siger sundhedsministeren.

Forsøgsordning med cannabis

  • I satspuljeaftalen 2017-2020 indgik satspuljekredsen - alle partier minus Enhedslisten - en forsøgsordning for medicinsk cannabis med start fra 1. januar 2018.

  • Den indeholder følgende:

  • Aftalen om medicinsk cannabis betyder, at en afgrænset patientgruppe kan få lægeordineret cannabis.

  • Patienter med følgende indikationer kan blive omfattet af forsøgsordningen: Sklerose, rygmarvsskade, kronisk smertebehandling og kvalme/opkastning efter kemoterapi.

  • For alle kategorier gælder, at godkendte lægemidler bør være afprøvet, inden behandling med medicinsk cannabis forsøges.

  • Det vil altid være den ordinerende læge, der med inddragelse af patienten beslutter, hvornår medicinsk cannabis skal anvendes i behandlingen.

  • Forsøgsordningen skal evalueres efter fire år, og herefter skal det overvejes, om der skal laves en permanent ordning.

  • Dyrkningsordningen kommer til at køre sideløbende med forsøgsordningen med medicinsk cannabis over fire år. Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet