Regeringens plan: Hurtigere tog og nye skinner

Regeringens kommende trafik-investeringsplan satser massivt på jernbanen: Flere passagerer, nye jernbaner, måske nye broer. Også Århus-letbane på vej.

tI de kommende år vil regeringen satse massivt på jernbanenettet for at klare den stigende trafik. Hurtigere tog mellem de store byer kræver nye skinner, nye banestrækninger, nye broer. (Foto: Henning Bagger © Scanpix)

Jernbanen er nøglen til løsningen af de kommende års vækst i trafikken. Det er kernepunktet i regeringens kommende trafik-investeringsplan, der præsenteres i begyndelsen af oktober. Den satser massivt på nye skinner, nye baner og måske nye broforbindelser.

Trafik-investeringsplanen bliver netop nu finpudset i et minister-udvalg under ledelse af finansminister Lars Løkke Rasmussen. Jyllands-Posten har haft lejlighed til at se et udkast.

Ifølge udkastet er det regeringens mål, at togtrafikkens andel af den samlede trafik skal øges med 50 procent frem mod år 2030. Dert betyder, at den kollektive trafik, især togene, skal transportere dobbelt så mange passagerer som idag.

Ny bane København-Ringsted

Øverst på listen står hyppigere og hurtigere tog, i første omgang mellem København og Odense. Ambitionen er rejsetid under en time og en kørehastighed på 200 km/t og senere 250 km/t. Det kræver nyanlæg, først og fremmest mellem København og Ringsted.

Ifølge Jyllands-Posten er etablering af et femte spor mellem København og Roskilde ikke nok til at sikre sådan en togdrift. Derfor er svaret at bygge en ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Pris 9 milliarder kr.

Den nye banestrækning vil også være den løsning, der bedst kan betjene den kommende Femern-forbindelse, samtidig med at den frigør kapacitet på den "gamle" strækning til trafikken til Nordvestsjælland, Fyn og Jylland.

Billigere i Nordjylland

Det går nemmere i den anden ende af landet: Det er også ambitionen at skære rejsetiden mellem Aarhus og Aalborg ned til under en time, men her er det billigere.

Ifølge Jyllands-Posten kræver øget hastighed og kortere rejsetid på denne strækning kun arbejder til omkring 200 millioner kr.

"Problembarnet" Østjylland

Østjylland er derimod "problembarnet". Her snor jernbanen sig idag ind mellem bakker, byer, fjorde og søer, og det lægger en dæmper på farten. Og ambitionen er, at også rejsetiden mellem Aarhus og Odense skal ned under en time - det kræver, at der skæres 41 minutter af dagens rejsetid.

Det har tidligere været på tale at rette den værste del af strækningen ud - fra Eriknauer syd for Horsens til Skanderborg - men det blev opgivet i 2001, fordi det var for dyrt.

Nu dukker planerne op igen, enten om udretning eller bygning af helt ny bane mellem Horsens og Aarhus.

Ny bro fra Østjylland til Nordfyn

Hertil kommer overvejelser om et nyt, stort bane- og brobyggeri til adskillige milliarder:

Enten en helt ny jernbane mellem Horsens og Odense med tilhørende broforbindelse fra Barrit nær Juelsminde til Bogense på Nordfyn. Broen kan eventuelt også bære motorvej. Vejdirektoratet har tidligere anbefalet at bygge en ny motorvejsbro på strækningen Bogense-Barrit.

Eller også en helt ny jernbanebro over Vejle fjord, hvor man i forvejen tumler med planer om at udvide den eksisterende motorvejsbro fra 1980, der idag er overbelastet og jævnligt oplever trafikpropper. Den vil i givet fald blive aflastet væsentligt af en ny bro fra Barrit til Bogense.

Regeringen vil ifølge Jyllands-Posten afsætte 25 millioner kr. til at udvikle en ny baneplan for Østjylland, der skal være klar i 2012.

Letbaner på vej

Letbaner har spøgt i årevis i den danske trafikdebat som en velegnet mellemvej mellem sporvogne og S-tog. Nu bekræfter udkastet til trafik-investeringsplan, at de for alvor er på vej.

Ifølge Jyllands-Posten står en letbane i Aarhus øverst på listen. Aarhus har kæmpet længe for at få en letbane, og der er tidligere på finansloven afsat penge til at undersøge projektet. Nu ser det ud til, at det rykker nærmere en virkeligggørelse.

Også kommunerne på Københavns vestegn har længe ønsket en letbane, og det tidligere Københavns amt kæmpede for en letbane langs Ring 3 fra Lyngby over Glostrup til Køge Bugt. Også dette projekt ser der ud til at være stigende gehør for.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk