Regeringsforslag åbner for flygtninge på privat- og friskoler

Forslag skal give mulighed for at sætte flygtningebørn i privat- og friskole. Dermed også muslimske friskoler.

Regeringen vil med et nyt lovforslag give fri- og privatskoler mulighed for at anbringe nyankomne flygtningebørn i klasser med almindelige elever.

Det vækker kritik fra både rød og blå blok. Det skriver Politiken.

Regeringens mål er at få fri- og privatskoler til i højere grad at hjælpe med integrationen af flygtningebørn.

Men S, DF og SF frygter, at det kan have den modsatte effekt.

- Vi vil rigtig gerne have, at privatskolerne kommer til at tage et større ansvar i forhold til integrationen.

- Men vi vil ikke have, at der kommer flygtningebørn ind på muslimske friskoler. Det kan vi ikke på nogen måde forsvare, siger uddannelsesordfører Annette Lind (S) til Politiken.

Hun mener, at det vil være skadeligt for integrationen af flygtningebørnene, hvis deres første møde med det danske skolevæsen er en muslimsk friskole, hvor flertallet af eleverne er af anden etnisk herkomst end dansk, og hvor der bliver undervist i Koranen.

Derfor vil Socialdemokratiet have skrevet ind i lovforslaget, at muslimske friskoler ikke skal have muligheden for at tage flygtningebørn ind i deres almindelige klasser.

Det overrasker Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen, der havde regnet med Socialdemokratiets opbakning til lovforslaget.

- Jeg tror ikke, det kan skrives ind, at det her ikke gælder muslimske friskoler. Der er jeg næsten sikker på, at vi vil løbe ind i nogle problemer rent juridisk, siger Anni Matthiesen til Politiken.

Hun henviser til, at det næppe er lovligt at ekskludere en bestemt type skoler, så længe de overholder friskoleloven.

Med de nuværende regler kan fri- og privatskoler kun optage flygtningebørn, hvis der oprettes en hel modtageklasse til dem.

Men det er de fleste skoler for små til, og derfor har Dansk Friskoleforening presset på for at få lov til at optage nyankomne flygtningebørn i de ordinære klasser.

Også SF har tænkt sig at stemme imod det nye forslag. Dansk Folkeparti, har meddelt ministeren, at de ikke agter at stemme for forslaget, som det ser ud nu.

Formand Peter Bendix Pedersen fra Dansk Friskoleforening afviser bekymringerne og fremhæver en undersøgelse fra Tænketanken Kraka.

Den har vist, at elever på muslimske friskoler får væsentlig bedre karakterer ved afgangseksamen.

- Det er en faglighed, der er vigtig for, at man kan integrere sig i samfundet og få et arbejde og blive selvforsørgende, når man bliver voksen, siger Peter Bendix Pedersen til Politiken.

/ritzau/