Regeringspartier opfordrer til at udflytte dele af Folketinget

Folketinget bør overveje at udflytte arbejdspladser fra Ombudsmanden og Rigsrevisionen, lyder det fra gruppeformænd.

Venstre, Konservative og Liberal Alliance opfordrer nu Folketingets Præsidium til en dialog om udflytning af arbejdspladser fra institutionerne under Folketinget væk fra Slotsholmen i København. (Foto: TORBEN CHRISTENSEN © Scanpix)

Efter to runder med udflytning af statslige arbejdspladser, er turen kommet til at udflytte nogle af de cirka 383 arbejdspladser i de uafhængige institutioner under Folketinget.

Det mener i hvert fald regeringspartierne Venstre, Liberal Alliance og de Konservative, hvis tre gruppeformænd har sendt et fælles brev til Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF). Et brev som DR Nyheder er kommet i besiddelse af.

I brevet opfordrer Søren Gade (V), Mette Abildgaard (K) og Leif Mikkelsen (LA) til, at også Folketinget overvejer at placere dele af institutionerne ”uden for de større byområder”.

I brevet slår de tre gruppeformænd på, at regeringen allerede har udflyttet eller har planlagt udflytninger af samlet 4.042 statslige arbejdspladser over to omgange. Samtidig mener de, at der i Folketinget er en ”stigende forståelse af og en bred opbakning til en bedre balance i placeringen af statslige arbejdspladser”.

”Vi finder det naturligt, at Folketinget i lighed med de statslige myndigheder overvejer at placere dele af Folketingets institutioner uden for de større byområder,” hedder det i brevet.

Folketingets vagthunde i spil

Konkret drejer det sig om de tre, uafhængige institutioner Ombudsmanden, Rigsrevisionen og Statsrevisorernes sekretariat, der alle hører under Folketinget. De tre har samlet cirka 383 ansatte.

Modsat udflytningerne af de statslige arbejdspladser, der var en ren regeringsbeslutning og ikke krævede et flertal, så er en udflytning af job i Folketingets institutioner ikke noget, som regeringen kan beslutte. Folketingets Præsidium er i øjeblikket i gang med at undersøge de juridiske problemstillinger ved en sådan udflytning.

Regeringspartiernes brev skal behandles på et møde i Folketingets Præsidium den 28. februar. Præsidiet består foruden formanden af fire næstformænd fra Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og Liberal Alliance.

Inden mødet vil Pia Kjærsgaard ikke tage stilling til henvendelsen, skriver hun til DR Nyheder.

- Jeg kan bekræfte, at jeg har modtaget det pågældende brev fra de tre gruppeformænd, og at det vil blive drøftet på det kommende præsidiemøde. Jeg har derfor ingen kommentarer til sagen før efter præsidiemødet, siger Folketingets formand, Pia Kjærsgaard.

DF er skeptiske

Dansk Folkeparti har været stærke fortalere for udflytning af statslige arbejdspladser i de to runder, der er gennemført. Gruppeformand Peter Skaarup erklærer sig også villig til at tage en dialog om mulighederne.

- jeg vil da ikke afvise, at man fx vil kunne kigge på en eventuel udflytning af ombudsmandsinstitutionen. Men der er også grunde til, at man har nogle af de institutioner i København. Regeringsmagten skal kunne underlægges kritisk revision. Rigsrevisionen skal kunne kigge ministerier efter i sømmene, og da ministerierne stadig ligger i København, så er der gode grunde til, at den kontrol, som Folketinget skal have med regeringsmagten også ligger i København.

Men det samme argument kan man vel også bruge om ombudsmanden, der skal kigge myndighedsafgørelser efter i sømmene?

- Ja, det må man jo vurdere. Jeg ser samme udfordring: Vi skal ikke svække Folketingets kontrol med regeringsmagten. Men Folketingets Ombudsmand skal kontrollere myndighederne, og de ligger også ude i provinsen, så derfor vil jeg ikke udelukke, at man kan flytte dele af ombudsmanden derud.

Socialdemokratiets Henrik Dam Kristensen, der er medlem af Folketingets Præsidium, siger, at partiet altid er positive over for udflytning af statslige arbejdspladser, men partiet tager først stilling til opfordringen efter mødet den 28. februar.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Søren Gade (V) og Mette Abildgaard (K), der begge holder vinterferie. Leif Mikkelsen (LA) har ikke besvaret DR Nyheders henvendelse.

Facebook
Twitter