Rektor deler vandene på Christiansborg: Fra forståelse til forargelse

Rektor på Langkaer Gymnasium ved Aarhus har inddelt 1.g’ere i klasser efter etnicitet i et forsøg på at holde på de etnisk danske elever.

integrationsminister Inger Støjberg (V) bakker op om gymnasierektoren på Langkaer Gymnasium, hvor han inddeler elever efter etnicitet. (Foto: Ólafur Steinar Gestsson © Scanpix)

1.g-elever på Langkaer Gymnasium i Tilst ved Aarhus er blevet delt op i klasser efter etnicitet.

Det betyder helt konkret, at gymnasiet, med rektor Yago Bundgaard i spidsen, har inddelt fire hele klasser med tosprogede elever og tre klasser, hvor eleverne blandes. Denne opdeling sker på grundforløbet i det første halvår.

Det har fået politikerne på Christiansborg til at reagere. Enten med forståelse for rektorens beslutning eller det modsatte.

Her følger et udpluk af de politiske reaktioner, som DR Nyheder har fået fra politikerne på Christiansborg:

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V):

- Det siger sig selv, at man ikke må opdele klasserne ud fra usaglige hensyn. Det være sig elevernes hårfarve, hudfarve eller etnicitet.

- Det, rektor godt må, er at tage pædagogiske hensyn og at sikre, at elevernes studieretningsønsker bliver imødekommet. Og det er også baggrunden for, at vi har bedt rektor om en redegørelse, så vi kan finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag.

Udlændingeordfører Dan Jørgensen (S):

- Jeg synes ikke, at man skal slå den lokale rektor i hovedet over den løsning, han har taget for at få det til at fungere. Det her er et mere overordnet problem, der handler om, hvordan man fordeler elever mellem gymnasierne. I dag er lovgivningsgrundlaget sådan, at man ikke kan tage hensyn til etnicitet, og det bliver vi nødt til at lave om på.

Undervisningsordfører Merete Riisager (LA):

- Man kan ikke opdele elever efter etnicitet på den her måde. Det er at cementere parallelsamfund midt i gymnasiet, og det er ikke en måde at arbejde på.

- Det kan ikke nytte noget at reagere på kultursammenstødene ved at adskille de unge mennesker i hver deres kultur, som er tilfældet her.

Integrationsminister Inger Støjberg (V) på Facebook:

- Jeg forstår godt den gymnasierektor, der sammensætter sine gymnasieklasser, så etnisk danske elever ikke kommer i mindretal. Det har ikke et hak med apartheid at gøre. Det er et spørgsmål om, at danske elever selvfølgelig skal gå i en klasse, hvor man kan have et helt almindeligt dansk ungdomsliv med alt, hvad det indebærer.

- Det er grundlæggende en falliterklæring for integrationen i Danmark, at der er folkeskoler og gymnasier, hvor koncentrationen af tosprogede elever er så høj. Det skal vi gøre noget ved, men indtil da forstår jeg godt rektorer og skoleledere, der gør, hvad de kan, for at deres elever får en helt almindelig dansk hverdag.

Gymnasieordfører Marie Krarup (DF):

- Jeg synes, at det er forståeligt, at han mener, at han er nødt til at gøre det. Men jeg synes, at det er en katastrofe for integrationen i Danmark. Det er et tegn på, at noget er gået helt galt. Jeg synes ikke, det er okay, men jeg forstår godt, at man i en snæver vending er nødt til at gøre det.

Integrationsordfører Johanne Schmidt-Nielsen (EL):

- Jeg kan godt forstå rektoren, fordi han bliver nødt til at finde ud af, hvad han kan gøre for, at der ikke kun går tosprogede elever på gymnasiet. Men det efterlader regionen og Christiansborg med en opgave, som hedder: Hvordan sikrer vi, at der på gymnasierne bredt bliver en mere jævn fordeling af elever, som er tosprogede, og elever, som er etnisk danske.

Integrationsordfører Naser Khader (K):

- Jeg forstår godt rektorens intentioner, som er at fastholde så mange etnisk danske elever som muligt. Spørgsmålet er, om det er den rette måde at gøre det på. Det er jeg i tvivl om. Måske skulle man i en periode suspendere det frie valg i forhold til gymnasierne i området, sådan så der kommer en bedre spredning af elever i området.

Facebook
Twitter