Respektpakke på plads: Straf for trusler og vold mod offentligt ansatte skærpes

Regeringen har lavet en aftale med resten af blå blok, der indeholder hårdere straffe for optøjer og vold mod offentligt ansatte.

Justitsminister Søren Pind (V) lovede i januar en respektpakke, efter at en gruppe på op mod 30 personer udviste truende adfærd over for personalet på Slagelse Sygehus og smadrede en rude i en politibil. (Foto: © Uffe Weng, Scanpix)

Straffen for vold, trusler og chikane mod socialrådgivere og andre offentligt ansatte bliver nu skærpet.

Regeringen har netop indgået en aftale med de resterende partier i blå blok om en såkaldt respektpakke, der er blevet forhandlet i Justitsministeriet.

- Vi har igennem lang tid haft en ambition om, at man skulle øge trygheden for vores frontlinjepersonale og i det offentlige rum. Det var vanskeligt at komme igennem med, da vi var i opposition, men det tog vi fat på efter valget, da de blå partier kom til, siger justitsminister Søren Pind (V).

Pakken indebærer blandt andet skærpet straf for at overtræde paragraf 119 i straffeloven, der handler om vold og trusler mod tjenestemænd.

I fremtiden vil der også blive lagt en tredjedel oven i det nuværende strafniveau i sager, hvor offentligt ansatte bliver udsat for vold eller trusler i fritiden, hvis det sker som følge af den pågældendes arbejde.

Antallet af anmeldelser af vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste er næsten tredoblet på 20 år.

Justitsministeren vil også øge respekten for den offentlige orden. Han lovede en række initiativer på området efter et større optrin på Nørrebro i København, hvor autonome overfaldt politiet og begik meget groft hærværk.

- Vi sætter hårdere ind over for de episoder, vi har set med hærværk på Nørrebro og i Vollsmose.

- Forudsætningen for at Danmark er et trygt og velfungerende land er, at vi har respekt for hinanden, for det offentlige rum og for de institutioner og mennesker, som repræsenterer det fælles, siger Søren Pind.

Han understreger, at der er tale om en "respektpakke 1", og at der er flere initiativer på vej.

Her er et udpluk af initiativerne i respektpakken:

  • Skærpet straf for alle former for kriminalitet, der har baggrund i den forurettedes eller dennes nærmestes udførelse af offentlig tjeneste.

  • Skærpet straf for grov forstyrrelse af den offentlige ro og orden

  • Erstatningskrav skal også kunne rettes mod anstiftere. Partierne vil indføre et kollektivt erstatningsansvar mod anstiftere af optøjer - uanset om man kan identificere de personer, som har forvoldt skaden.

  • Mulighed for at kommuner kan yde økonomisk tilskud til privates tv-overvågning

  • I dag er der 42,7 procent, der i første omgang udebliver fra afsoning. Partierne hæver straffen for udeblivelse fra tre til seks måneder. Hvis man gentagne gange ikke møder op til afsoning, så vil man i andet tilfælde få en straksafsoningsdom.

  • Der indføres også et konsekvent stop for sociale ydelser ved udeblivelse fra afsoning.

  • Skærpet straf for alle former for kriminalitet, der har baggrund i den forurettedes eller dennes nærmestes udførelse af offentlig tjeneste.