Resultater

Køng

Resultat

Resultat for afstemningen. i Køng. Ja: 66.4 procent. Nej: 33.6 procent.

Køng har 732 stemme­berettigede indbyg­gere og er en del af Assenskredsen.

Assenskredsen

Resultat

Resultat for afstemningen. i Assens. Ja: 66 procent. Nej: 34 procent.

Alle Assenskredsens 18 afstemnings­steder er optalt, og du kan finde resultaterne her:

Optællingsstatus for hele landet

Hele landet