Resultater

Vinding Idræts Center

Resultat

Resultat for afstemningen. i Vinding Idræts Center. Ja: 69.9 procent. Nej: 30.1 procent.

Vinding Idræts Center har 3.865 stemme­berettigede indbyg­gere og er en del af Vejle Sydkredsen.

Vejle Sydkredsen

Resultat

Resultat for afstemningen. i Vejle Syd. Ja: 67.2 procent. Nej: 32.8 procent.

Alle Vejle Sydkredsens 15 afstemnings­steder er optalt, og du kan finde resultaterne her:

Optællingsstatus for hele landet

Hele landet