Rigspolitiet: Anti-terrorpakke er kærkommen

- Jeg er glad for regeringens udspil, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

- Jeg er glad for regeringens udspil samt tilkendegivelsen om, at hvis erfaringsopsamlingen viser, at der er behov for yderligere tiltag, vil der blive taget initiativ dertil, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg. (© Scanpix)

Regeringens anti-terrorudspil understøtter vores muligheder for at værne mod terror i Danmark.

Sådan lyder Rigspolitiets reaktion på regeringens præsentation af 12 konkrete terrortiltag i kølvandet på Charlie Hebdo-angrebet og terrorangrebet i København i weekenden.

- Vi oplever et voldsomt pres på vores organisation. Derfor er den ressourcemæssige styrkelse, der er indeholdt i regeringens udspil, meget kærkommen, udtaler rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg i en skriftlig meddelelse

Regeringen har fremlagt en pakke med 12 forslag, der har fået titlen 'Et stærkt værn mod terror'. Her vil regeringen over fire år bruge i alt 970 millioner kroner på at styrke især Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Kvitterer for resultat af gennemsyn

I forlængelse af terrorangrebene i Paris iværksatte regeringen et gennemsyn af de redskaber, som danske myndigheder råder over.

Regeringen præsenter 12 nye tiltag mod terror. (© DR)

Politiet, herunder PET, har sammen med Forsvarets Efterretningstjeneste og andre myndigheder haft mulighed for at bidrage til en vurdering af, hvilke redskaber og ressourcer der er behov for i forhold til udviklingen i terrortruslen mod Danmark.

Rigspolitichefen kvitterer for resultatet af det arbejde, som altså blev præsenteret i dag med regeringens 12 nye tiltag mod terror.

Måske behov for nye tiltag

Politiet er fortsat i gang med efterforskningen af angrebene i København og afklaringen af hele forløbet.

I den forbindelse understreger rigspolitichefen, at der i forlængelse af efterforskningen vil ske en opsamling af erfaringerne, og at der kan opstå nye behov for ressourcer.

Regeringen har oplyst, at der vil blive taget initiativ til yderligere tiltag, hvis der viser sig at være et behov.

Regeringen præsenter 12 nye tiltag mod terror. (Foto: Simon Læssøe © Scanpix)

- Jeg tror ikke, at vi har set det sidste tiltag mod terror. Der vil formentlig komme flere ting, siger Helle Thorning-Schmidt.

- På baggrund af weekendens angreb vil der være en evaluering. Det er naturligt. Meget af det vil myndighederne tage sig af - som det operative - men der kan også være noget, som vi politikere skal tage os af, som for eksempel et register over overvågningskameraer, siger hun.

Hos Rigspolitiet er man glade for netop den tilkendegivelse fra regeringen.

Mange nye initiativer

Regeringen vil med sin terrorpakke blandt andet give efterretningstjenesterne bedre muligheder for at kunne overvåge kriminelle miljøer og enkeltpersoner, ligesom PET skal have adgang til "relevante oplysninger", som flyselskaberne har om deres passagerer.

Samtidig udvides PET's livvagtsstyrke, som dels skal kunne håndtere flere opgaver og også afsætte flere folk til at passe på vigtige personer.

PET's særlige beredskab - den såkaldte aktionsstyrke - skal også styrkes.