Rigspolitiet fik at vide, at masseaflivning var ulovlig: Skjulte det for minkavlere

Redegørelse afslører kontroversiel telefonmanual til betjentes telefonopkald til minkavlere.

Politiet tiltvinger sig adgang til en minkfarm i Gjøl. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Der var ikke lovhjemmel til at slå alle mink ihjel. Det fandt offentligheden ud af sidste søndag. Men flere dage før havde Rigspolitiet fået samme melding om, at ordren ikke havde lovgrundlag.

Alligevel ringede politiet til minkavlere med beskeden om, at alle mink skulle aflives og at "beslutningen var truffet".

Det viser den redegørelse, der i dag er kommet frem, om både regeringen og myndighedernes ageren i sagen om masseaflivning af danske mink.

En formulering, der slet ikke burde være blevet brugt, erkender Rigspolitiet nu.

Opkald til minkavlere

Rigspolitiet oprettede efter statsminister Mette Frederiksens pressemøde den 4. november et callcenter, der skulle ringe rundt til minkavlerne i forbindelse med aflivningen.

Som hjælp til arbejdet fik medarbejderne et såkaldt ’actioncard’, hvor det stod, hvad medarbejderne skulle sige til minkavlerne. Blandt andet skulle minkavleren høres, om politiet måtte komme ind og tælle aflivede mink, så minkavleren kunne få en bonus for hurtig aflivning.

Hvis minkavleren svarede nej, skulle medarbejderen sige følgende:

- Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?

En formulering, der kunne få det til at lyde som om, at myndighederne kunne tvangsaflive mink, hvis ikke avlerne selv gjorde det. Men det var der ikke lovhjemmel til. Og det vidste Rigspolitiet.

Allerede den 5. november blev Rigspolitiet nemlig kontaktet af Justitsministeriet. Her får de at vide, at lovhjemlen til at aflive mink uden for smittezonerne er uafklaret.

Samme besked får de fra Fødevarestyrelsen den 6. november.

På trods af de to advarsler fra både ministeriet og styrelsen vælger Rigspolitiet alligevel at gennemføre opkald til minkavlerne mellem den 6. og 8. november med overnævnte formulering. Først den 10. november ændrer Rigspolitiet ordlyden. Det er fem dage efter, de første gang bliver bekendt med, at instruksen er ulovlig.

Formuleringen var en fejl

Forløbet er ikke godt nok. For meldingen fra Rigspolitiet til minkavlerne kan have fået minkavlerne til at tro, at de var forpligtet til at aflive deres mink – også selvom minkfarmen lå udenfor smittzonerne.

Det erkender justitsminister Nick Hækkerup.

- Det actioncard er ikke i overensstemmelse med hjemmelgrundlaget. Og vi har allerede fortalt Rigspolitiet på daværende tidspunkt, at der ikke er hjemmel til aflivninger uden for zonerne, derfor skulle actioncardet ikke have set sådan ud.

Du er jo ansvarlig minister, kommer du til at følge op på, hvordan det her kan ske?

- I sidste ende er det mit ansvar og vi kommer til at forholde os til, hvordan det her kunne ske.

Skal der laves en redegørelse om lige præcis denne her fejl?

- Det har jeg ikke forholdt mig til.

Rigspolitiet selv erkender også, at formuleringen var en fejl.

- Rigspolitiet har oplyst, at i lyset af de oplysninger, der forelå om det manglende lovgrundlag, burde Rigspolitiets actioncard ikke have indeholdt det nævnte afsnit til brug for samtale med eventuelle minkavlere, der ikke ønskede at indgå en aftale om optælling af mink, lyder det i Justitsministeriets redegørelse af sagen.

Rigspolitiet afviser at stille op til et interview om sagen.