Rigspolitiet vidste, de manglede lovhjemmel før kontroversielle opkald til minkavlere

Betjente fik instruktioner udstukket, som Rigspolitiet godt vidste, ikke var lovlige.

Rigspolitichef Thorkild Fogde har i flere dage nægtet at stille op til interview med henvisning til, at et flertal i Folketinget kræver forløbet undersøgt. (Foto: Emil Helms © Scanpix)

Sagen om Rigspolitiets ageren i minkskandalen fortsætter med at vokse.

For Rigspolitiet vidste godt, at der manglede lovhjemmel til at aflive alle mink.

Sagt med andre ord: Det ville være ulovligt at kræve alle minkene slået ihjel uden en lovændring. Alligevel blev instruktionerne til betjentene skrevet og opkaldene foretaget, som om lovændringen var gennemført.

Det står klart forud for et samråd i dag, hvor justitsminister Nick Hækkerup (S) skal svare på spørgsmål om sagen.

Forud for det samråd har Rigspolitiet givet en redegørelse om forløbet til Justitsministeriet.

Her fremgår det, at man var bevidst om den manglende lovhjemmel forud for opkaldene.

- Rigspolitiet var på tidspunktet for udfærdigelsen af actioncardet bekendt med, at hjemmelen til at kræve aflivning af dyr uden for smittezonerne endnu ikke forelå. Det var dog Rigspolitiets helt klare forståelse, at den fornødne hjemmel ville foreligge inden for kort tid, lyder det i redegørelsen sendt til Justitsministeriet.

En redegørelse som er oversendt til Folketingets Retsudvalg sent i går aftes.

Kontroversielle actioncards

Sagen om actioncardet, der er et kort med instruktioner til betjentene, er særdeles kontroversiel.

Politiet overtog den 6. november opgaven med at ringe rundt og udarbejde det såkaldte actioncard, som medarbejderne i det nyoprettede callcenter skulle benytte. Store dele af den indledende snak, som politiet bruger, er ordret kopieret fra Fødevarestyrelsens oplæg. Andre dele er omskrevet en smule.

Men der kommer en væsentlig ændring, da opgaven skifter hænder. I politiets action card er der tilføjet et afsnit, der handler om, hvad beskeden til minkavlere, der siger nej, skal være.

"Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel. Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?”, står der i politiet såkaldte action card.

Støtteparti er rystet

Den formulering mener flere eksperter - herunder Professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet Sten Bønsing - er et forsøg på at presse minkavlerne til noget, der ikke er lovhjemmel til.

Rigspolitiet skriver i sit svar til Justitsministeriet, at det aldrig var intentionen at presse minkavlerne.

- Hverken i denne sammenhæng eller i øvrigt har det været hensigten at true eller vildlede minkejerne til at aflive mink endsige at afgive et retligt pålæg herom.

- Tværtimod har udformningen af den udtrykte ”forventning” i formuleringen af actioncardet været båret af et ønske om, at minkejerne kunne overveje deres beslutning under hensyntagen til, at hjemmelen til at kunne kræve aflivning forventeligt ville foreligge inden for kort tid, sammenholdt med at fristen for at opnå tempobonus var ganske kort, lyder det.

Sagen ryster Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, der har spurgt til forløbet og fået svaret tilsendt fra Justitsministeriet.

- Jeg er ærligt talt rystet over det her svar. Der står jo, at politiet gjorde noget, de godt vidste, der ikke var lovhjemmel til. Nu er spørgsmålet jo, hvem der har givet den godkendelse, og det ser jeg frem til at få afklaret i samrådet, siger Rosa Lund.

I et andet svar forud for samrådet siger Nick Hækkerup, at han ikke vil svare på, hvornår rigspolitichef Thorkild Fogde vidste, der manglede lovhjemmel, da Folketinget diskuterer en yderligere undersøgelse af forløbet.

Nick Hækkerup er indkaldt til at svare på spørgsmål om forløbet i et samråd, der ventes at begynde omkring klokken 10.15.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk