Rigsrevisionen har løftet pegefingeren mod svindelramt styrelse i årevis

Gennem 15 år har Rigsrevisionen gang på gang advaret om manglende kontrol med penge fra satspuljen, viser nyt notat.

Socialstyrelsen blev gentagne gange advaret om, at styrelsens kontrol med tilskudsmidler ikke var tilstrækkelig. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Rigsrevisionen har i årevis forsøgt at råbe statsrevisorer, socialministre og folketing op i et forsøg på at få styr på udbetalingerne af tilskudsmidler fra den såkaldte sats-puljeordning.

Det fremgår af en redegørelse fra rigsrevisor Lone Strøm, som hun har lavet på bestilling fra Folketingets seks udpegede statsrevisorer.

En redegørelse. der er bestilt på baggrund af den verserende svindelsag i Socialstyrelsen, hvor svindelsigtede Britta Nielsen mistænkes for at have lænset satspulje-midlerne for op mod 111 millioner kroner.

- Redegørelsen viser, at vi har lavet rigtig meget revision på tilskudsområdet, og vi har adskillige gange påpeget, at der er nogle svagheder i deres interne kontroller og i forhold til deres udbetalinger, siger Lone Strøm til DR og fortsætter:

- Vi har flere gange kunne sige de samme ting. Vi har ikke været nede og se på, hvad de har gjort ved det, men vi kan konstatere, at flere af bemærkningerne går igen år efter år, siger hun.

Det fremgår blandt andet af notatet, at i 2008 skulle bankkontonumre – ifølge Socialministeriets interne retningslinjer – kontrolleres ved førstegangsudbetalinger, og hvis et kontonummer var ændret siden sidste udbetaling. Bankkontonummeret for øvrige løbende betalinger blev ikke kontrolleret.

Men da Rigsrevisionen spurgte ministeriet, kunne det hverken i 2008 eller 2011 dokumentere, hvilke kontonumre der var kontrolleret, eller hvem der havde foretaget kontrollen.

Statsrevisorformand i kraftig kritik

Redegørelsen får Henrik Thorup (DF), der er formand for Statsrevisorerne, til at kritisere styrelsen i hårde vendinger.

- Der er i allerhøjeste grad grund til at stramme op. Man har en mærkelig ordning med, at man giver tilsagn. Først når udbetalingen kommer, noterer man, hvor meget der er udbetalt. Det er en skæv måde at gøre det på, siger han.

Altså man kan have fået tildelt 100.000. Så får man udbetalt 80.000 - og hvad er der så sket med de sidste 20.000 kroner?

- Ja, det er der, problemet ligger. Måske. Men det kunne være en af årsagerne, fordi der er ikke er den interne kontrol.

Mener du som formand for statsrevisorerne, der er grund til at stramme kontrollen?

- Jeg ikke bare mener. Jeg er helt sikker på, det bliver en helt anden kontrol, der kommer nu.

Ministerium kunne ikke dokumentere kontrol

I 2013, 2014 og 2015 bemærkede Rigsrevisionen, at ministeriet manglede eller havde mangelfulde interne retningslinjer for krav til og behandling af de faglige rapporter fra tilskudsmodtagerne, som det hedder i redegørelsen.

Af redegørelsen fremgår det, at Rigsrevisionen har gennemført 13 revisioner på socialområdet i perioden fra 2002 til 2017, som blandt andet handler om, hvordan institutionerne styrer og følger op på brugernes adgangsrettigheder. De adgangsrettigheder, som svindelsigtede Britta Nielsen i sin egenskab af superbruger havde.

"Vi har haft bemærkninger i 11 af de 13 revisioner," lyder det i redegørelsen fra Rigsrevisionen.

Ingen kontrol med beløb til udbetaling

Ved et revisionsbesøg i 2008 blev det også konstateret, at "der ikke var kontrol af de beløb til udbetaling, som sagsbehandleren havde indtastet i det tilskudsadministrative system og sendt til godkendelse i regnskabsafdelingen."

Det fik Rigsrevisionen til at anbefale ministeriet at overveje, om en anden medarbejder skulle sammenholde de indtastede beløb i det tilskudsadministrative system med oversigter over godkendte projekter for at sikre, at beløbene ikke blev ændret.

På spørgsmålet om, hvorvidt der er blevet sovet i timen i ministeriet, siger Lone Strøm, at det ikke er hendes opgave at afgøre, men at:

- Vi regner altid med, at når vi afleverer noget, så bliver der fulgt op og fulgt til dørs.

Rigsrevisionen vil nu afvente en redegørelse fra Børne- og Socialministeriet om sagen, før den afgør, hvorvidt der skal ændres på revisionen af tilskudsmidler.

Børne- og Socialminister Mai Mercado (K) vil på nuværende tidspunkt ikke kommentere dagens redegørelse.

- Der en række spørgsmål, som jeg ikke kan svare på, før jeg kender resultaterne af de to eksterne undersøgelser, vi har sat i gang. Men jeg vil give et samlet og så fyldestgørende svar som muligt til Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg, som har kaldt mig i samråd, skriver hun i en skriftlig kommentar.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk