Rigsrevisionen om DAB-udbud, hvor Radio24syv tabte: Reglerne blev fulgt, og sagen er lukket

Ingen indikationer på inhabilitet, konkluderer Rigsrevisionen. Statsrevisorformand anser sagen som lukket.

Radio24syv lukkede ved midnat torsdag den 31. oktober 2019. Diskussionen om et udbud, der kunne have reddet dele af radioen, har kørt siden. (Foto: © Ida Marie Odgaard, Scanpix)

Udbuddet af en ny radiokanal på DAB skete i det store hele efter bogen og var ikke i strid med de forvaltningsretslige regler.

Nogenlunde sådan kan man oversætte Rigsrevisionens undersøgelse af DAB-udbuddet i et nyt notat, som er sendt til statsrevisorerne i Folketinget. Det var det udbud, som Radio Loud vandt, og blandt andre Radio24syv tabte.

"Rigsrevisionen vurderer, at Radio- og tv-nævnet i al væsentlighed har fulgt de gældende forvaltningsretlige regler på området og har overholdt bestemmelserne i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og udbudsbekendtgørelsen i forbindelse med afgørelsen om den nye DAB-kanal," lyder det i notatet, som er blevet offentliggjort på Rigsrevisionens hjemmeside.

Notatet blev behandlet af statsrevisorerne fredag.

Henrik Thorup (DF), der er formand for statsrevisorerne, siger på den baggrund, at han nu anser sagen for at være lukket.

- Det er et meget omhyggeligt notat, vi har fået, så jeg kan ikke se, at der skulle være grund til at fortsætte yderligere med det her, siger han.

Statsrevisorerformand Henrik Thorup (DF) anser sagen om udbuddet af den nye DAB-kanal for at være lukket (Foto: © Niels Christian Vilmann, Scanpix)

Ifølge formanden er alle statsrevisorer enige i den konklusion.

Måneders kritik og en stævning af nævnet

Det 15 sider lange notat er blevet til efter måneders kritik af Radio- og tv-nævnets afgørelse.

Den nyligt åbnede Radio Loud vandt udbuddet foran blandt andre Radio24syv, der dermed måtte lukke. Afgørelsen har skabt heftig diskussion.

Forløbet affødte en byge af spørgsmål fra blandt andet Radio24syv. Den nu lukkede radiostation har sat spørgsmålstegn ved den regnemetode, der er brugt til at give karakterer til de programplaner, som var en del af ansøgningen.

Rigsrevisionen konkluderer i sin undersøgelse, at nævnets udbudsmateriale lever op til de gældende principper, ligesom begrundelsen for afgørelsen af udbuddet, "er i overensstemmelse med forvaltningslovens formelle krav".

Selskabet bag Radio24syv har stævnet Radio- og tv-nævnet. En sag, der endnu ikke er kommet for retten.

Programchefer på radio24syv Michael Bertelsen (tv) og Mads Brügger (th) med nyhedschef Kristoffer Eriksen (i midten) m.fl. efter beskeden om at radiokanalen ikke kan fortsætte som DAB-kanal. Siden har selskabet bag radiokanalen stævnet Radio- og tv-nævnet i sagen. (Foto: © Niels Christian Vilmann, Scanpix)

Ingen tegn på inhabilitet

I stævningen hævdes det ifølge Politiken, at nævnets medlemmer var inhabile. I søgsmålet hævder 24Syv-ejeren, at nævnet er udpeget og består af personer fra Slots- og Kulturstyrelsen, som også var med til at skrive udbudsmaterialet, mens Slots- og Kulturstyrelsen udfører også sekretariatsopgaver for Nationalmuseet, som er en af parterne bag Radio Loud.

Rigsrevisionen har imidlertid "ingen indikationer på inhabilitet i forbindelse med afgørelsen," lyder det i notatets konklusion. Vagthunden skriver dog, at det vil være udtryk for "god prasis", hvis nævnet havde nedskrevne retningslinjer for habilitet.

Nævnet er også blevet kritiseret for at afrunde flere point på en forkert måde.

Således har professorer i Berlingske kritiseret, at i to forhold stod Radio Loud som samlet vinder ifølge Radio- og tv-nævnets beregninger. Reelt var det dog Radio24syv, der ville have vundet de to kategorier, hvis beregningerne havde været korrekte.

Becca Reyes, Cecilie Lange, Mikkel Bagger og Direktør Ann Lykke Davidsen i studiet på Radio Loud, der åbnede den 1. april. (Foto: © Martin sylvest)

På lige netop dette punkt anfører Rigsrevisionen, at metoden for afrunding indebærer "en lille risiko for, at den endelige vinder IKKE er den ansøger, der har fået flest point for de enkelte underkriterier".

Men selv med den praksis ville afgørelsen af udbuddet af den nye DAB-kanal ikke have ændret på, at vinderen var Radio Loud, som gik i luften 1. april.

Opdateret klokken 11:53 med link til Rigsrevisionens notat, som er offentliggjort siden første version af denne artikel.

Artiklen er opdateret klokken 13.55 med tydelig afsender på påstanden om inhabilitet.