Rigsrevisionen retter kritik mod Banedanmarks chefbonusser

En række styrelser har udbetalt præstationsbonusser trods manglende målopfyldelse.

Banedanmark får nu kritik fra Rigsrevisionen for brugen af performanceløn. (Foto: claus fisker © Scanpix)

Det vakte stor opstandelse på Christiansborg, da det i vinter kom frem, hvordan Banedanmark havde udbetalt præstationsbonusser til flere ledende medarbejdere trods store problemer med virksomhedens milliarddyre signalprogram.

Nu retter Rigsrevisionen også en skarp kritik af forholdene i blandt andet Banedanmark i en beretning om statsregnskabet for 2017.

- Det får statsrevisorerne til at konkludere, at det er "utilfredsstillende (...) at der i Digitaliseringsstyrelsen, SKAT, Sundhedsstyrelsen, Banedanmark og Bygningsstyrelsen er udbetalt resultatløn til trods for manglende målopfyldelse, og uden at det er tydeliggjort, om der belønnes for andre forhold, lyder det i erklæringen fra statsrevisorerne.

Formanden for statsrevisorerne siger:

- Man har udbetalt resultatløn på et urigtigt grundlag. Det er sket på tværs af staten, hvilket er beklageligt, siger Peder Larsen (SF).

Har du nogen som helst forventning til, at det stopper?

- Jamen jeg er jo nødsaget til at have forhåbninger om, at det bliver bedre. Jeg kan jo ikke så godt stå her og love, at det bliver ringere. Men det hele er jo op til ministeriet at rette op på det.

Fik bonus trods manglende målopfydelse

Sagen så dagens lys i vinter, hvor DR Nyheder kunne fortælle, at alle seks medlemmer af direktionen i Banedanmark - herunder administrerende direktør Per Jacobsen - havde fået udbetalt en bonus på mellem 100.000 og 125.000 kroner.

Det skete på trods af, at tre af direktørerne ikke nåede de fastsatte mål, og at et signalprogram var ved at køre af sporet.

Sagen fik dengang politikere fra rød blok og Dansk Folkeparti til at kritisere forvaltningen af resultatløn og transportminister OIe Birk Olesen måtte i et samråd. Her forklarede han, at udbetalingen skete efter reglerne.

Rigsrevisionen har gennemgået brugen af resultatløn i fem virksomheder under staten. Blandt kritikpunkterne er, at en række af virksomhederne har hævet udbetalingen af bonusser og engangsvederlag med begrundelser om mål, der ikke blev indfriet.

Undersøger bonusordninger i hele staten

Statsrevisorernes formand, Peder Larsen, har noteret sig, at der i øjeblikket bliver arbejdet konstruktivt med at kigge på resultatløn i staten.

Blandt andet har Sophie Løhde (V), der er minister for offentlig innovation, igangsat en undersøgelse, der skal kortlægge brugen af resultatløn i hele den offentlige sektor.

Resultatet af den undersøgelse ventes klar til efteråret, men hun hilser beretningen fra Rigsrevisionen velkommen.

- Rigsrevisionens undersøgelse kan være med til, at der bliver sat mere fokus på brugen af resultatløn i staten, og det synes jeg er fint, siger hun.

Regeringen er klar til at se på, om der skal laves klarere retningslinjer for brugen af resultatløn, når Moderniseringsstyrelsens egen undersøgelse ligger klar, siger Løhde, der samtidig erklærer sig enig i Rigsrevisionens kritik.

- Resultatløn kan være et udmærket værktøj til at understøtte arbejdet med at nå de mål, man sætter sig. Det er også Rigsrevisionens vurdering. Men jeg er helt enig i, at der skal være dokumentation i forhold til, om chefer leverer de aftalte resultater, der udløser en bonus.

Det har her til eftermiddag ikke været muligt at få en kommentar fra Banedanmark til kritikken.

Facebook
Twitter