Rigsrevisor: Støjberg spilder milliarder

Staten bruger hvert år milliarder af kroner på at aktivere kontanthjælpsmodtagere. Tilsyneladende helt uden effekt, men det vil beskæftigelsesministeren ikke erkende.

Inger Støjberg mener, at det har effekt at sende kontanthjælpsmodtagere i aktivering.

Rigsrevisor Henrik Otbo er utilfreds med beskæftigelsesminister Inger Støjberg. Staten bruger hvert år milliarder af kroner på at aktivere kontanthjælpsmodtagere, men det kommer de stort set ikke i arbejde af. Og det vil Inger Støjberg ikke erkende.

- Det er min opfattelse, at ministeren – på et område, der er så væsentligt både samfunds-økonomisk og for den enkelte ledige – tilsyneladende ikke anerkender, at undersøgelsen af effekten af aktiveringsindsatsen på ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere giver en så klar indikation af manglende effekt. Dette finder jeg ikke tilfredsstillende, skriver Henrik Otbo i et notat til Folketingets statsrevisorer.

Hans notat er opfølgningen på en beretning han afleverede til statsrevisorerne i oktober sidste år.

2/3 af alle kontanthjælpsmodtagere – eller ca. 69.000 personer – var ikke arbejdsmarkedsparate i 2009. At være ikke-arbejdsmarkedsparat betyder, at man ud over at være ledig f.eks. har sociale eller helbredsmæssige problemer, som gør, at man ikke kan arbejde på almindelige vilkår.

Udgifter steg voldsomt

De offentlige udgifter til aktivering af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere steg fra ca. 1,6 mia. kr. i 2006 til ca. 3,3 mia. kr. i 2008 og udgjorde i 2009 ca. 2,3 mia. kr.

Beretningen viser, at aktivering af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i 2006 ikke havde nogen positiv effekt. Der var heller ikke nogen positiv effekt i 2007. De aktiverede kom således hverken mere i selvforsørgelse eller mere i beskæftigelse end de, der ikke blev aktiveret i samme periode.

Afviser beretning

Men i sit svar på beretningen, som Inger Støjberg sendte til Rigsrevisionen i februar vil hun ikke anerkende konklusionen.

- Afslutningsvis vil jeg understrege, at jeg finder det ærgerligt, at Rigsrevisionens beretning af nogle bliver læst som om, at det er spild af offentlige ressourcer at give aktive tilbud til ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Det er der ikke belæg for at konkludere på baggrund af Rigsrevisionens beretning, skriver Inger Støjberg.

- Det er desuden almindelig anerkendt, at den aktive beskæftigelsesindsats har haft gavnlige effekter på strukturerne på arbejdsmarkedet, herunder at aktivering har været medvirkende til at reducere strukturledigheden, fortsætter hun.

Og det er det, Henrik Otbo ikke er tilfreds med. Han vil nu holde et vågent øje med, hvad Inger Støjberg gør i sagen.