Ringberg om ny kommission: Gør ingen forskel for Støjbergs næstformands-plan

Resultatet af en ny kommission, der skal undersøge Inger Støjberg, ligger formentlig først klar om lang tid.

Det er Socialdemokratiet, SF, De Radikale, Enhedslisten og Alternativet, der står bag kommissionen, som skal granske Støjbergs instruks. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Inger Støjberg kan med sindsro tage imod nyheden om, at hun nu kommer i fokus i en undersøgelseskommission.

Sådan lyder det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, efter et flertal i Folketinget har nedsat en kommission, der skal granske en ulovlig instruks fra Støjberg

Støjbergs instruks som integrationsminister i 2016 var, at ingen under 18 år måtte indkvarteres på asylcentre med en ægtefælle. Men Folketingets Ombudsmand rejste senere en alvorlig kritik af instruksen og slog fast, at den var ulovlig.

Årsagen var, at både dansk lov og internationale konventioner slår fast, at det kræver en individuel behandling at adskille parrene. Det må ikke ske per automatik, da parrene dermed mister deres mulighed for at blive hørt i sagsbehandlingen.

Forstå sagen om Støjbergs ulovlige instruktion og få overblik over sagen i videoen her.

Men på kort sigt vil det ikke betyde det store, mener Jens Ringberg. Derfor kan Støjberg også med ro i maven fortsætte sin kamp for at blive ny næstformand for Venstre.

- Jeg kan ikke vide, om enkelte Venstre-folk vil lade sig påvirke af, at der nedsættes en kommission, men det vil kun være ganske få. Derfor gør det ingen forskel på kort sigt.

- Og Venstre har nok valgt ny næstformand, før kommissionen overhovedet har nået at blive nedsat, siger Jens Ringberg.

Kan arbejde i flere år

Han har gennem årene fulgt adskillige kommissioner. Han forklarer, at der først skal laves et såkaldt kommissorium.

- Justitsministeriet skal nu prøve at beskrive præcist, hvad kommissionen skal undersøge. Altså hvor kom instruksen fra? Hvem tog initiativet til den? Hvordan endte den med at blive formuleret? Og hvilken rolle spillede embedsmændene og frem for alt ministeren i forløbet?, siger Jens Ringberg.

I videoen herunder kan du se Inger Støjberg forholde sig til kommissionen.

Kommissionen kan arbejde i flere år, før der kommer et resultat. Og alt efter, hvad den når frem til, kan der til den tid opstå problemer for Inger Støjberg.

- Det kan selvfølgelig blive et problem for både Venstre og Inger Støjberg, hvis kommissionen til sin tid måtte kritisere hende og fastslå, at hun har overtrådt sine beføjelser som minister.

- Så risikerer hun, at Folketinget kritiserer hende voldsomt og i alleryderste konsekvens sætter hende for en rigsret – men det er lige nu meget usandsynligt, fordi Rigsretten næsten aldrig tages i brug, siger Jens Ringberg.

Facebook
Twitter